Sandefjord havn - Seilingstider for perioden 1. januar 2020 - 31. desember 2025

Tildeling av seilingstider

Sandefjord kommune har tildelt både Color Line og Fjord Line seilingstider i Sandefjord havn fra og med 2020. Color Line har tilbudt et helt nytt høyteknologisk hybridskip og har fått tildelt seilingstider som starter med avgang kl. 10.00 fra Sandefjord.

Fjord Line får videreføre de seilingstider som Oslofjord har i dag, med avgang fra Sandefjord kl. 08.30. Fjord Line har også fått tildelt morgenavgangen kl. 07.00, hvor de har tilbudt et oppgradert skip.

Kommunen har gjennomført tildelingen etter en grundig evaluering av rederienes søknader opp mot konkurransegrunnlaget som ble kunngjort 1. mars i år. Konkurransen om seilingstider har vært unik i havnesammenheng ettersom det er miljøkriterier som har veid tungt ved tildelingen.

Rådmann Gisle Dahn sier i en kommentar at han er svært fornøyd med den gjennomførte prosessen. Rederiene fortjener honnør for hvordan de har svart på kommunens utfordring. Fergerutene fra Sandefjord havn vil bli trafikkert med skip som har lavt utslipp av klimagasser og som gir et godt tilbud til publikum.
– Vi synes vi har lykkes med vår strategi med denne spesielle konkurranseformen, sier Dahn.

Kontaktpersoner i kommunen:
Kommuneadvokat Miriam Schei, mobil 41 66 42 66
Rådmann Gisle Dahn, mobil 48 25 30 00

Dokumenter for nedlasting

Sandefjord havn - Tildeling av seilingstider for perioden 1. januar 2020 - 31. desember 2025, Sandefjord 2. desember 2016

Brev CL og FL - Beslutning om tildeling av seilingstider 2. desember 2016

Referat Fjord Line presentasjon søknad 3. oktober 2016

Referat Color Line presentasjon søknad 30. september 2016

Prosess for tildeling av seilingstider

Vedlegg 1 - søknadsskjema

Vedlegg 2 - Kriterier for tildeling av seilingstider

Vedlegg 3 - Lokale forskrifter og reglement

Vedlegg 4 - Diverse

Informasjonsmøte 15. april

Sandefjord kommune avholdt den 15. april et felles informasjonsmøte på rådhuset i Sandefjord, med gjennomgang av prosess for tildeling av seilingstider i Sandefjord havn. Referatet fra møtet kan du lese her.

Vedlegg 1 til referat av 19.04.2016 Presentasjon med gjennomgang av prosessen samt svar på spørsmål 15.04.2016.pdf

Vedlegg 2 til referat av 19.04.2016 Brev fra Fjord Line AS 07.03.2016.pdf

Vedlegg 3 til referat av 19.04.2016 Brev fra Color Line AS 01.04.2016.pdf

Spørsmål og henvendelser

Alle spørsmål vedrørende prosessen rettes til:

Miriam Schei, kommuneadvokat, tlf. +47 416 64 266 / +47 33 41 60 00

Kontortid 08.00–15.30

Spørsmålene vil bli gjennomgått og besvart på en generell og anonymisert måte, og vil bli gjort tilgjengelige på denne nettsiden (se nedenfor).

Sandefjord havn 31.05.2016 - Svar på spørsmål fra Color Line AS av 1. mai 2016.pdf

Sandefjord havn 31.05.2016 - svar på spørsmål fra Fjord Line av 30. april 2016.pdf

CL spørsmål Brev til Sandefjord kommune_ 01 05 2016 (2).pdf

FL spørsmål Brev til Sandefjord kommune 300416.pdf

Allocation of sailing times

The port of Sandefjord is located in the center of Sandefjord, approximately two hours south of Oslo. The port is owned by Sandefjord municipality, which manages the port in accordance with the Norwegian Harbour Act, “Lov om havner og farvann” (LOV-2009-04-17-19, havne- og farvannsloven).

By the end of 2016, Sandefjord municipality shall allocate sailing times for the period from 1 January 2020 to 31 December 2025.

Interested operators and shipping companies are invited to download detailed information about the process and relevant documents, see above.

The application deadline was September 1st 2016.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?