Ekstraordinære midler – kommunale næringsfond

Sandefjord kommune har fått tildelt 3,2 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond og lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet.

Tilskuddsordningen skal sette virksomheter i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Alle søkere må sette seg inn i retningslinjene før søknad sendes inn.

Hvem kan søke om støtte?
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. Virksomheter med tilknytning til kommunen vil prioriteres.

Mer info her