Næringslokaler

Lokaler til frisør- og hudpleievirksomhet  skal meldes til kommunen

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Hudpleie omfatter behandling av hud og negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, hårfjerning og massasje som aromaterapi og soneterapi.

Frisørvirksomhet omfatter all behandling og pleie av hår, også barbering.  

Solarium

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til kommunen

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

I tillegg skal virksomheten sende melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

 • før oppstart
 • ved salg til nye eiere
 • ved nedleggelse eller driftsstans
 • ved navneendring

Meld solarium til DSA

Du finner mer informasjon om solarium på DSAs nettsider (ekstern lenke).

Tatovering og piercing

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av kommunen. Kravet gjelder all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk, også make-uptatovering.

Søknad skal sendes

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Meldepliktige virksomheter etter forskrift om miljørettet helsevern

Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal etter  melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak
 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.

Send melding om asylmottak/ hospits/ campingplass/ lokale.

Forskrift om miljørettet helsevern (ekstern lenke)

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen

 • ved første gangs oppstart
 • ved vesentlige utvidelser og endringer
 • når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil som kan medføre spredning av legionellasykdom.

Send melding om kjøletårn/luftskrubber

Forskrift om miljørettet helsevern (ekstern lenke) 

Eiere av bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten, skal melde til kommunen

 • før badeanlegg tas i bruk
 • ved endringer i driften

Meldingen må inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Send melding om badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (ekstern lenke)

Seksjon familie og helse

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?