Melding om og godkjenning av lokaler og virksomheter

Etter forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet med videre (ekstern lenke), skal lokaler som benyttes til tatovering og hulltakningsvirksomhet være godkjent av kommunen. Øvrige viksomheter som er omfattet av forskriften skal sende melding om lokalene til kommunen.

Søknad/melding skal sendes:

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Send melding eller søk om godkjenning

 

Frisør, hudpleie, massasje

Lokaler til frisør- og hudpleievirksomhet  skal meldes til kommunen. Hudpleie omfatter behandling av hud og negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, hårfjerning og massasje som aromaterapi og soneterapi. Frisørvirksomhet omfatter all behandling og pleie av hår, også barbering.  

Benytt blå knapp øverst på siden for å sende melding.

 

Solarium

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til kommunen. Benytt blå knapp øverst på siden for å sende medling.

I tillegg skal virksomheten sende melding til Statens strålevern

 • før oppstart
 • ved salg til nye eiere
 • ved nedleggelse eller driftsstans
 • ved navneendring

Meld til Statens strålevern

Du finner mer informasjon om solarium på sidene til Statens strålevern (ekstern lenke).

 

Tatovering og piercing

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av kommunen. Kravet gjelder all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk, også make-uptatovering.

Benytt blå knapp øverst på siden for å søke om godkjenning.

 

Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal etter forskrift om miljørettet helsevern (ekstern lenke) melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak
 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.

Send melding om asylmottak/ hospits/ campingplass/ lokale.

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal etter forskrift om miljørettet helsevern (ekstern lenke) melde til kommunen:

a) ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser og endringer og

b) når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil som kan medføre spredning av legionellasykdom.

Send melding om kjøletårn/luftskrubber

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (ekstern lenke) omfatter alle bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten. Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Send melding om badeanlegg, bassengbad og badstu

 

Seksjon familie og helse

Besøksadresse:

Holmbrua 2
3211 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 65 80

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?