Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyrets møte 18.9., sak 89/18.

Strategisk næringsplan 2019-2031

Her kan du se kommunestyrets behandling i saken