Skulpturen "Møtet", plassert på Hjertnesstranda, illustrerer møtet mellom sjø og land på en fin måte. Skulpturen "Møtet", plassert på Hjertnesstranda, illustrerer møtet mellom sjø og land på en fin måte.

Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre fjord

Du kan komme med innspill til høring om hva som er viktig i retningsvalg for denne planen.

Vi har egen side www.sandefjord.kommune.no/plart med mer informasjon, bakgrunn, grunnlagsdokumenter og lenker til faglig oppslag. Sandefjord kommune vurderer å lage plan for rekreasjon og tilgjengelighet i indre Sandefjordsfjord. 

Trykk på lenke som tar deg direkte til digital medvirkning. Tilbakemeldinger vi mottar vil inngå som grunnlag for videre arbeid. 

Under ser du område som er foreslått som aktuelt for en slik plan. 

Politiske vedtak vil avklare retningsvalg for eventuell utarbeidelse av plan. Hvordan prosessen videre vil bli, avhenger av framtidige vedtak. Nå kan de som føler seg berørt, grunneiere og interesserte fortelle hva som er viktig. For en kyststi, bør den gå på sjøsida av bebyggelse? Må traseen være sammenhengende? Kan den merkes langs hovedvei? Bør sykkelruter merkes i egen trase? Hva med  oppholdsareal og fiskeplasser langs sjøen? Skal små båter og kajakker kunne komme sjøveien? Fortøyningsmuligheter? Mulighet for å sette ut båter? Eller har du andre innspill vi bør tenke på nå?

Oppdatert: 14.10.2021 kl.17:16

Publisert: 16.09.2021