Kommunevåpen

Nye Sandefjords kommunevåpen

Vedtatt av fellesnemnda 24. mai 2016 og godkjent i statsråd 9. september 2016.

Kommunevåpenet er inspirert av, og en gjengivelse av deler av Hvalfangstmonumentet, et landemerke i Sandefjord, laget av kunstneren Knut Steen og innviet i 1960. Det er inngått en avtale mellom kommunen og Knut Steens familie om bruk av motivet i nye Sandejfords kommunevåpen.

Nye Sandefjord kommunes kommunevåpen

Bakgrunn

Selv om Sandefjordnavnet bevares, er kommunen som ble etablert 1. januar 2017 helt ny.

Regler for utforming

Det finnes i dag regler for hvordan et kommunevåpen skal se ut. Disse reglene ble innført omkring 1930 og stammer fra en middelaldersk tradisjon. Ordet heraldikk kommer fra heroldene, som var datidens informasjonsfolk som ropte ut hva motivet på riddernes skjold var for å gjøre klart for alle på hvilken side i kampene ridderne sto. Også i våre dager skal kommunevåpnene følges av en kort og konsis tekst, som kalles blasonering.

Hovedregler for kommunevåpen:

  1. Våpenet skal ha to farger: Sølv eller gull, pluss rødt, blått, grønt eller svart.
  2. Våpenet skal inneholde bare ett motiv, men samme motiv kan gjentas flere ganger.
  3. Motivet må kunne beskrives entydig med heraldiske faguttrykk.
  4. Motivet skal fremstilles i ren flatetegning, uten bruk av perspektiver og skyggelegging.
  5. Karakteristiske trekk ved motivet skal fremheves.
  6. Motiver skal være så enkelt at det er lett kjennelig også i liten størrelse eller på lang avstand.
  7. Motivet skal fylle skjoldflatene godt.
  8. Våpenet må ikke krenke rettighetene til andre våpeneiere som man behøver å ta hensyn til.

Prosessen

Prosessen for nytt kommunevåpen har vært delt inn i tre faser:

Mai 2015 oktober 2015

I denne fasen ble alle invitert til å komme med forslag til nytt kommunevåpen. Skolene ble spesielt invitert til å komme med forslag. I denne fase la komiteen vekt på at forslagene ikke nødvendigvis måtte følge alle reglene for utforming av kommunevåpen. Tanken var å få flest mulig gode ideer på bordet, slik at de beste kunne tas med videre i prosessen mot det endelige utkastet.

Da fristen gikk ut 1. oktober 2015, var det kommet inn 380 forslag eller ideer til nytt kommunevåpen. Komiteen plukket ut 39 av disse som ble presentert i lokalavisen Sandefjords blad - og ble utstilt i bibliotekene i de tre kommunene. Fra disse ble innbyggerne og leserne i lokalavisen oppfordret til å stemme fram sin favoritt.

Stemmegivingen pågikk frem til 22. november og vinnermotivet ble utnevnt til «Folkets favoritt» som går automatisk til den endelige finalen.
Vinneren fikk en tursekk fra Sandefjords Blad, og fra arrangørene bak konkurransen (utvalget), en innrammet versjon av «Folkets favoritt», pluss 5000 kroner.

Oktober 2015 – mars 2016

I denne fasen lanseres en lukket konkurranse, der et mindre antall byråer, grupper eller enkeltpersoner i de tre kommunene inviteres til å være med. Komiteen ønsker maks tre forslag fra hvert miljø, og de står fritt til å bruke egne ideer eller bygge videre på forslag fra idemyldringen i første fase. I denne fasen skal alle forslagene være utført i henhold til de heraldiske prinsippene og reglene som gjelder for kommunevåpen i Norge.

Miljøene deltar frivillig, og får ikke honorar for den tid de bruker. Samtidig vil «Folkets favoritt» bli rentegnet, slik at også dette forslaget fremstår i henhold til reglene. Til slutt er det ønskelig med en finalerunde med et utvalg profesjonelt tegnede, og godkjente forslag.   

Mars 2016 – mai 2016

Det ble satt ned en egen jury som ut av 40 finaleforslag, skulle utpeke tre vinnerkandidater. De tre vinnerkandidatene legges fram for fellesnemnda til politisk avgjørelse 24. mai.  

Her kan du lese hvem som satt i juryen og hvilket oppdrag og mandat de hadde.

Dette er de tre kommunevåpnene juryen innstilte. Blant disse anbefalte prosjektleder å følge juryens anbefaling om å velge forslag nr. 18: Fangstmann.

Les sakspapirene og prosjektleders innstilling

Forslag kommunevåpen AksForslag kommunevåpen HvalhaleForslag kommunevåpen Fangstmann

Beslutningen

Den 24. mai 2016 beslutter fellesnemnda at det innstilte forslaget blir kommunevåpenet i nye Sandefjord.

Det får navnet "Mot og Styrke"  (omdøpt fra tidligere "Fangstmann"), og vil fremstå i fargene sort på gull. Blasoneringen, det vil si den heraldiske beskrivelsen av kommunevåpenet er: «I gull, en oppstigende båt en hvalfanger med hevet harpun, alt i sort.»

Det opprinnelige forslaget er laget av Erik Rastad fra Sandefjord. Motivet har senere blitt modifisert av heraldiker Jan Eide fra Oslo.

Slik ser vedtaket fra fellesnemnda ut:

1.
Fellesnemnda følger juryens anbefaling og velger forslag nummer 18 som kommunevåpen for nye Sandefjord kommune.

2.
Forslaget sendes til Kommunal-  og moderniseringsdepartementet for godkjenning.

3.
Det nye kommunevåpenet gis navnet «Mot og styrke», og skal benyttes i fargekombinasjonen sort på gull.

Nye Sandefjord kommunes kommunevåpen

Endelig godkjenning

9. september 2016 ble nye Sandefjords kommunevåpen godkjent i statsråd. Her kan du lese pressemeldingen fra Regjeringen

– Det er høyst gledelig at vi nå har fått den endelige beslutningen fra statsråden, sier Gleditsch.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?