Åpningstider i forbindelse med koronasituasjonen

Sandefjord rådhus 

Mandag 25. mai åpner dørene på rådhuset, men foreløpig er det flere begrensninger.  Derfor oppfordrer vi fortsatt innbyggerne til å benytte telefon, epost eller andre digitale løsninger der det er mulig.

Se mer info om åpning av rådhuset

Vårt sentralbord 33 41 60 00 er åpent 08.00 - 15.30.

Epost postmottak@sandefjord.kommune.no.

Spør kommune-Kari!  Hun jobber hele døgnet (og hele påsken) og du finner henne nederst til høyre på vår nettside  

Publikumsmottak Stokke og Andebu

Publikumsmottakene på bibliotekene i Stokke og Andebu følger bibliotekenes åpningstider.  

Andre kommunale publikumsmottak

Alle kommunale publikumsmottak er stengt for publikum men de er åpne på telefon.

Politiske møter

Politiske møter arrangeres som fjernmøter via teams.

Kommunale vielser

Fram til 1. juni kan du bestille vigsel  i Hjertnes Amfi 1 (uteamfiet) torsdager og fredager kl 10.00-15.00. 

Ved vielse under åpne himmel kan nærmeste familie og øvrige gjester møte, inntil 20 personer. Ved vielse under tak og/eller ved regn må antall personer begrenses til 10 personer. Det må holdes 1 m avstand mellom personer som ikke hører til i samme husstand.

Vielser i kommunestyresalen fra 2. juni

Fra 2. juni flytter vi kommunale vielser inn i kommunestyresalen igjen. Vielser gjennomføres normalt i tidsrommet kl. 09.00 - 1500 torsdag og fredag, innenfor vanlige arbeidsdager.  Det kan ikke være mer enn 20 personer til stede.  Personer utenfor samme husstand må holde minimum 1 meter avstand. Alle må være friske. Ellers gjelder vanlige smitteverntiltak. 

 Se hvordan du bestiller vielser her.

Helse, sosial og omsorg

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten og barnevernvakten er i drift i disse tider

NAV Sandefjord

Endringer i drift ved NAV Sandefjord for å hindre smittespredning

Informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer og oppsigelser

Informasjon fra NAV i forbindelse med Koronavirus

Helsestasjon

Helsestasjonene er åpne men det bør gjøres avtale - se informasjon om helsestasjonenes åpningstider her,

Svangerskapskontroll og jordmortjeneste

Vi har jordmødre på jobb, vi er tilgjengelig på telefon. Hvis du ønsker å bestille time til første konsultasjon kan du ringe ekspedisjonen på Søeberg 33416580. Hvis du allerede får oppfølging hos oss kan du ringe den jordmoren du får oppfølging av på mobiltelefon. Det blir noe redusert svangerskapsoppfølging i denne perioden, jordmor tar kontakt med deg før du kommer på oppsatt time hos oss.

Les mer på jordmortjenestens hjemmeside

Tannhelsetjeneste

Flere tannklinikker har åpnet fra 27,4,

Psykisk helse for barn og unge

Følger mynighetenes smitteverntiltak

Frivilligsentralene

I tråd med samfunnets gradvise gjenåpning, åpnes også dørene på frivilligsentralene igjen. På grunn av koronasitiuasjonen vil det være noe begrenset åpningstid, aktivitet og mulighet for besøkende en stund fremover.

Se egen informasjon om frivilligsentralenes åpningstider

Frisklivssentralene

Frisklivssentralene og lærings- og mestringssenteret kan kontaktes dersom du ønsker å snakke med noen i en krevende tid. 

Frisklivssentralen har et eget treningsopplegg på facebook der du kan være med å trene hjemme i din egen stue mandag og torsdag kl. 12.

Se mer informasjon om hvordan du kan kontakte frisklivssentralene 

Bo- og behandlingssentrene

Beboere på sykehjem er sårbare grupper i forhold til Covid-19 smitte, det er derfor viktig å beskytte dem mot smitte. 

Det er innført besøksforbud på alle våre institusjoner. Unntaket er når vi har døende pasienter, men da gjennomføres besøkene i trygge rammer med retningslinjer knyttet til forberedelse (for dem som skal komme på besøk), antall personer og lengde på besøk. 

Mange av våre pasienter og pårørende synes det er krevende å ikke treffe hverandre. Det forstår vi godt! Derfor forsøker vi nå å legge til rette for besøk via nettbrett mellom pasienter og pårørende.

Finn kontaktinfo til sentrene her

Bo- og servicesentrene

Informasjon om koronatiltak bo- og servicesentrene.

Informasjon til beboere og pårørende; om begrensninger og muligheter.

 

Sandefjord Medisinske senter

Stengt for alle besøkende.  Korttidslager for hjelpemidler er åpent

All ekstern aktivitet avlyses – dvs. basseng, treningsgrupper, møtevirksomhet etc.

Alle besøkende til inneliggende pasienter bes om å kontakte sengepostene pr. telefon.

Avd. 1A rehab/korttid 3419920
Avd. 1B korttid 33419925
Avd. 2A intermediær 33419930
Avd. 2B intermediær/ØHD 33419935
Avd. 3A lindrende/korttid 33419940
Avd. 3B lindrende/korttid 33419945
Resepsjon hovedinngang 33419900 

Les mer på Sandefjord Medisinske senters egen hjemmeside

Hjelpemidler/Kortidslager

Korttidslageret for hjelpemidler er åpent.  Trenger du hjelpemidler fra kommunens korttidslager i Stokke eller Sandefjord kan du få det i de ordinære åpningstidene. 

Besøk på helseinstitusjoner

Beboere på sykehjem er sårbare grupper i forhold til Covid-19 smitte, det er derfor viktig å beskytte dem mot smitte. 

Det er innført besøksforbud på alle våre institusjoner. Unntaket er når vi har døende pasienter, men da gjennomføres besøkene i trygge rammer med retningslinjer knyttet til forberedelse (for dem som skal komme på besøk), antall personer og lengde på besøk. 

Mange av våre pasienter og pårørende synes det er krevende å ikke treffe hverandre. Det forstår vi godt! Derfor forsøker vi nå å legge til rette for besøk via nettbrett mellom pasienter og pårørende.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Lærings- og mestringssenteret

Se åpningstider og informasjon

Kultur og fritid

Bibliotekene

Bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu åpner fra 18. mai.

Se bibliotekenes egen nettside 

Kulturskolen

Kulturskolen starter opp fra mandag 18. mai, men ikke alle tilbud starter opp.  

Les mer på kulturskolens egen side

Mandag 11. mai vil sal 2 bli åpnet for inntil 25 kinogjester. Mandag 18. mai vil sal 1 igjen tas i bruk, nå for inntil 50 publikummere. Kiosken vil også holde åpent fra 11. mai.

Se Hjertnes kulturhus og kino sine egne sider. 

Svømmehaller

Kommunens basseng er stengt inntil videre.

Regjeringen varslet i pressekonferanse 7. mai en intensjon om å gjenåpne svømmehaller for publikum 15. juni. Dette forutsetter forsvarlige smitteverntiltak.

Organisert svømming og svømmetrening vil kunne starte opp igjen 1. juni.

Idrettshaller, ishall

Jotunhallen, Store Berganhallen,Stokkehallen og Andebuhallen er nå åpen for organisert trening. Søknadsfrist for lag og foreninger som ønsker treningstid var satt til 17. mai. Alle må følge smittevernsregler satt for idretten. Garderobene skal ikke benyttes, men toaletter i tilknytning til inngang kan brukes. 

Veileder for smittevern i idrett under covid-19.

Idrettsanlegg utendørs

Idrettsanlegg kan brukes - men det er viktig å følge retningsinjer.  Alle idrettslag og klubber har fått beskjed fra kommunen om nye retningslinjer for bruk av utendørs idrettsanlegg:

Anleggene kan benyttes hvis du:
trener alene eller i en gruppe på maks 20 personer
holder 1 meter avstand til andre
utstyr kan ikke deles dvs. ikke ta på samme baller, treningsapparater, baseballkølle mv
barn og unge må ha med en ansvarlig voksen
følg retningslinjene som særforbundene har kommet/kommer ut med
følg anvisninger fra helsedirektoratet 

Anleggene skal kun benyttes av de som brukes disse til vanlig. 

Hvalfangstmusset

Hvalfangstmuseet og de andre museene i Vestfold og Telemark holdes stengt

Campingplasser og bobilparkering

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Smitteverntiltak som er nevnt i forskriften som ble vedtatt er for camping- og bobilplasser:

  • plan for oppstilling av enheter med formål å sikre god avstand mellom de enkelte enhetene
  • rutiner for hyppig renhold og smitteverntiltak på alle fellesarealer. Særlig gjelder dette sanitæranlegg
  • rutiner for sikring av sosial avstand (1 meter)
  • rutiner for å unngå ansamlinger av mennesker (maks 5 i gruppe)
  • rutiner for servering
  • lokale regler for gjesters atferd under oppholdet
  • informasjonstiltak om smittevern og folkeansamlinger
Gjestehavner

Camping- og båtturistene ønskes igjen velkommen til Sandefjord.

I kommunestyrets møte torsdag 30.4. ble det vedtatt en ny forskrift som sier at campingplasser, bobilcamping, kommunale oppstillingsplasser for bobiler og gjestehavner kan åpnes fra 1.5. Kommuneoverlegen skal vurdere og godkjenne smitteverntiltak før åpningen.

Føringer for gjestehavner:

  • sanitæranlegg må ha hyppig renhold og rutiner for smitteverntiltak må være etablert. Sosial avstand må kunne ivaretas (1 meter)
  • ingen båter skal ligge utenpå hverandre
  • det skal være 1.5 meter mellom båtene

Skole og barnehage

Skolene, barnehagene, skolefritidsordninger

20. april åpnet barnehagene, 27. april åpnet det for skole og SFO for 1. - 4. trinn , og 11. mai kunne alle elever igjen ønskes velkommen på skolene. For at veiledere for smitteverntiltak skal kunne følges vil skoledagene være litt annerledes enn før. 

Se info om gjenåpning av skoler og barnehager her.

Skolene i Sandefjord bruker digitale læringsplattformer for at elevene kan utføre skolearbeid hjemme

Teknisk og eiendom

Byggesak

Kontoret er stengt for veiledning gjennom personlig oppmøte, men kan nås via telefon i tidsrommet 0900-1400.  

Vi behandler alle innkomne søknader fortløpende. Saksbehandlere kan nås på e-post og vil ringe deg opp ved behov.

Geodata og oppmåling

Kontoret er stengt for personling oppmøte, men Geodata- og oppmåling kan nås på telefon (0900-1400) og e-post. Vi behandler alle innkomne søknader fortløpende.

Brann og redning

Sandefjord brann og redning er ikke åpent for besøkende.  Bare livreddende oppdrag, i tillegg til ordinære brannoppdrag blir utført. 

Se mer informasjon på sidene til Sandefjord brann og redning.

Sandefjord havn

Kontoret og publikumstjenesten er stengt for publikum.

Sandefjord havns nettsider

Renovasjon

Avfall blir hentet som vanlig i Sandefjord kommune.  Følg med på hentedatoer på renovasjonsappen.

Mer informasjon om renovasjonstenesten.

Gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene er inntil videre åpent og har normale åpningstider.  For å redusere risiko for smittespredning oppfordrer vi publikum til å ta en vurdering på om levering til gjenvinniningsstasjonene.  Gå inn på siden for å lese om hvordan du skal forholde deg på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Kastet gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Andebu er lukket for publikum men er tilgjengelig på telefon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?