Åpningstider i forbindelse med koronasituasjonen

Sandefjord rådhus 

Sandefjord rådhus er stengt for publikum. 
Vårt sentralbord 33 41 60 00 er åpent 08.00 - 15.30.

Påsken:  Alle kommunale kontorer stenger kl. 12 onsdag før skjærtorsdag.  Dette gjelder også kommunens sentralbord og telefonene som er satt opp til å betjene spørsmål om korona. (33416060 og 91386658)

Epost postmottak@sandefjord.kommune.no.

Spør kommune-Kari!  Hun jobber hele døgnet (og hele påsken) og du finner henne nederst til høyre på vår nettside  

Publikumsmottak Stokke og Andebu

Publikumsmottakene på bibliotekene i Stokke og Andebu er stengt for publikum.  

Andre kommunale publikumsmottak

Alle kommunale publikumsmottak er stengt for publikum men de er åpne på telefon.

Politiske møter

Politiske møter vil bli arrangert som videomøter fra og med tirsdag 31.3. Da er det formannskapet som har møte.

Kommunale vielser

Etter påske blir det igjen mulighet for kommunal vigsel. Fra 16. april kan man vies i Hjertnes Amfi 1 (uteamfiet) torsdager og fredager kl 10.00-15.00. Antall personer til stede begrenses til maksimalt fem personer.  Se hvordan du bestiller vielser her.

Helse, sosial og omsorg

Barnevernstjenesten

Barneverntjenesten og barnevernvakten er i drift i disse tider

NAV Sandefjord

Endringer i drift ved NAV Sandefjord for å hindre smittespredning

Informasjon til arbeidsgivere vedrørende permitteringer og oppsigelser

Informasjon fra NAV i forbindelse med Koronavirus

Helsestasjon

Helsestasjonene er åpne men det bør gjøres avtale - se informasjon om helsestasjonenes åpningstider her,

Svangerskapskontroll og jordmortjeneste

Vi har jordmødre på jobb, vi er tilgjengelig på telefon. Hvis du ønsker å bestille time til første konsultasjon kan du ringe ekspedisjonen på Søeberg 33416580. Hvis du allerede får oppfølging hos oss kan du ringe den jordmoren du får oppfølging av på mobiltelefon. Det blir noe redusert svangerskapsoppfølging i denne perioden, jordmor tar kontakt med deg før du kommer på oppsatt time hos oss.

Les mer på jordmortjenestens hjemmeside

Tannhelsetjeneste

Tiltak for å redusere smittespredning

Psykisk helse for barn og unge

Begrenset tilbud - påregn ventetid

Frivilligsentralene

Frivilligsentralene i Andebu, Stokke og Sandefjord har stengt for publikum men har åpne telefonlinjer. Frivilligsentralene jobber nå ekstra mye med å hjelpe.

Frivilligsentralene er stengt fra og med onsdag 8.4. til og med tirsdag 13.4.

Se egen informasjon om frivilligsentralenes åpningstider

Frisklivssentralene

Frisklivssentralene og lærings- og mestringssenteret kan kontaktes dersom du ønsker å snakke med noen i en krevende tid. 

Frisklivssentralen har et eget treningsopplegg på facebook der du kan være med å trene hjemme i din egen stue mandag og torsdag kl. 12.

Se mer informasjon om hvordan du kan kontakte frisklivssentralene 

Bo- og behandlingssentrene

Beboere på sykehjem er såprbare grupper i forhold til Covid smitte, det er derfor viktig å beskytte dem mot smitte. 

Det er innført besøksforbud på alle våre instituasjoner.  Unntaket er nå vi har døende pasienter, men da gjennomføres besøkene i  trygge rammer med retningslinjer knyttet til forberedelse (for dem som skal komme på besøk), antall personer og lengde på besøk. 

Mange av våre pasienter og pårørende synes det er krevende å ikke treffe hverandre.  Det forstår vi godt!  Derfor forsøker vi nå å legge til rette for besøk via nettbrett mellom pasienter og pårørende.

Finn kontaktinfo til sentrene her

Bo og servicesentrene

Bo og servicesentrene er stengt for alle brukere som ikke bor på senteret.  Dørene er låst og pårørende har blitt oppfordret til å unngå besøk.  Alle aktivitetstilbud er stengt.

Les mer om tiltakene som er iverksatt ved bo og servicesentrene i kommunen.

Sandefjord Medisinske senter

Stengt for alle besøkende.  Korttidslager for hjelpemidler er åpent

All ekstern aktivitet avlyses – dvs. basseng, treningsgrupper, møtevirksomhet etc.

Alle besøkende til inneliggende pasienter bes om å kontakte sengepostene pr. telefon.

Avd. 1A rehab/korttid 3419920
Avd. 1B korttid 33419925
Avd. 2A intermediær 33419930
Avd. 2B intermediær/ØHD 33419935
Avd. 3A lindrende/korttid 33419940
Avd. 3B lindrende/korttid 33419945
Resepsjon hovedinngang 33419900 

Les mer på Sandefjord Medisinske senters egen hjemmeside

Hjelpemidler/Kortidslager

Korttidslageret for hjelpemidler er åpent.  Trenger du hjelpemidler fra kommunens korttidslager i Stokke eller Sandefjord kan du få det i de ordinære åpningstidene. 

Besøk på helseinstitusjoner

Beboere på sykehjem er såprbare grupper i forhold til Covid smitte, det er derfor viktig å beskytte dem mot smitte. 

Det er innført besøksforbud på alle våre instituasjoner.  Unntaket er nå vi har døende pasienter, men da gjennomføres besøkene i  trygge rammer med retningslinjer knyttet til forberedelse (for dem som skal komme på besøk), antall personer og lengde på besøk. 

Mange av våre pasienter og pårørende synes det er krevende å ikke treffe hverandre.  Det forstår vi godt!  Derfor forsøker vi nå å legge til rette for besøk via nettbrett mellom pasienter og pårørende.

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet.

Lærings- og mestringssenteret

Se åpningstider og informasjon

Kultur og fritid

Bibliotekene

Bibliotekene i Sandefjord, Stokke og Andebu er stengt.  

Se bibliotekenes egen nettside og hvordan du kan bruke bibliotekenes digitale tjenester og andre tilbud fra biblioteket

Kulturskolen

Kulturskolen er stengt i likhet med de andre skolene.  Kulturskolen har også startet med digital undervisning.

Les mer på kulturskolens egen side

Hjertnes kulturhus og kino er stengt, men det finnes tilbud om å leie en kinosal og utekino, se egen nettside 

Svømmehaller

Kommunens basseng er stengt inntil videre.

Idrettshaller, ishall

Innendørs idrettsanlegg er stengt inntil videre.

Idrettsanlegg utendørs

Idrettsanlegg kan brukes - men det er viktig å følge retningsinjer.  I dag har alle idrettslag og klubber fått beskjed fra kommunen om nye retningslinjer for bruk av utendørs idrettsanlegg:

Anleggene kan benyttes hvis du:
trener alene eller i en gruppe på maks 5 personer
holder 2 meter avstand til andre
utstyr kan ikke deles dvs. ikke ta på samme baller, treningsapparater, baseballkølle mv
barn og unge må ha med en ansvarlig voksen
følg retningslinjene som særforbundene har kommet/kommer ut med
følg anvisninger fra helsedirektoratet 

Hvalfangstmusset

Hvalfangstmuseet og de andre museene i Vestfold og Telemark holdes stengt

Campingplasser og bobilparkering

Alle campingplasser skal holdes stengt. Leiligheter og andre overnattingsenheter med eget bad/wc og kjøkken, tilknyttet vann- og avløpsanlegg, som sammen med leilighetene utgjør en utleievirksomhet og er adskilt fra campingplassen, kan holdes åpent for utleie til personer som har dette som sitt faste oppholdssted, midlertidig bolig, pendlerbolig i forbindelse med yrkes- og arbeidsutførelse eller er folkeregistrert med adresse Sandefjord kommune.

Eiere av campingvogner o.l. kan ivareta nødvendig vedlikehold og tilsyn ved dagsbesøk uten overnatting.

Bobilcampingplasser, herunder oppstillingsplasser for bobiler, skal holdes stengt.

Gjestehavner

Alle gjestehavner pålegges å stenge all virksomhet, inkludert sanitæranlegg. Strøm og vann på bryggene skal også stenges.  Det skal tydelig skiltes med fortøyning forbudt.

Skole og barnehage

Skolene, barnehagene, skolefritidsordninger

Alle skoler, barnehager og skolefritidsordningen er stengt etter pålegg fra myndighetene.

Skolene i Sandefjord bruker digitale læringsplattformer for at elevene kan utføre skolearbeid hjemme

Teknisk og eiendom

Byggesak

Kontoret er stengt for veiledning gjennom personlig oppmøte, men kan nås via telefon i tidsrommet 0900-1400.  

Vi behandler alle innkomne søknader fortløpende. Saksbehandlere kan nås på e-post og vil ringe deg opp ved behov.

Geodata og oppmåling

Kontoret er stengt for personling oppmøte, men Geodata- og oppmåling kan nås på telefon (0900-1400) og epost. Vi behandler alle innkomne søknader fortløpende.

Brann og redning

Sandefjord brann og redning er ikke åpent for besøkende.  Bare livreddende oppdrag, i tillegg til ordinære brannoppdrag blir utført. 

Se mer informasjon på sidene til Sandefjord brann og redning.

Sandefjord havn

Kontoret og publikumstjenesten er stengt for publikum.

Sandefjord havns nettsider

Renovasjon

Avfall blir hentet som vanlig i Sandefjord kommune.  Følg med på hentedatoer på renovasjonsappen.

Mer informasjon om renovasjonstenesten.

Gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene er inntil videre åpent og har normale åpningstider.  For å redusere risiko for smittespredning oppfordrer vi publikum til å ta en vurdering på om levering til gjenvinniningsstasjonene.  Gå inn på siden for å lese om hvordan du skal forholde deg på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Kastet gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret i Andebu er lukket for publikum men er tilgjengelig på telefon.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?