Kommunens tjenester - hva er åpent?

Oversikt over stengte eller reduserte tilbud og tjenester

Flere av kommunens tjenester er åpne og noen har begrenset åpningstid eller tilbud.  

Sandefjord rådhus 

Rådhuset i Sandefjord har igangsatt forebyggende tiltak for å begrense smittespredning. Ett av tiltakene er at ansatte som har mulighet, nå jobber fra hjemmekontor. Kommunen opprettholder alle tjenestefunksjonene ved rådhuset selv om noen funksjoner gjøres på andre måter enn normalt.

For deg som har avtale eller har behov for å kontakte ansatte på rådhuset, er publikumsmottaket åpent og har smittevernstiltak for fysiske besøk. 

Alle nye henvendelser til kommunen vil forsøkes løst gjennom digitale plattformer som for eksempel møte på Teams, utveksling av e-post eller per telefon. Henvendelser som ikke lar seg løse på disse plattformene, og som er nødvendige, vil bli vurdert konkret i hvert tilfelle for hvordan de kan løses.

Vårt sentralbord 33 41 60 00 er åpent 08.00 - 15.30.

Epost: post@sandefjord.kommune.no

Spør kommune-Kari - hun er alltid tilgjengelig!  

Teststasjonen for Covid-19

Åpningstider telefon 907 25 321: man - fre 9-11 og 12-15

Timebestilling på nett:

Du kan bestille testing alle ukedager, på selvvalgt tidspunkt, i følgende tidsrom:

  • Kl. 8:30 - 11:00
  • Kl. 11:30 - 13:00
  • Kl. 13:30 - 15:10

Timebestilling

Les mer om testing her.

Politiske møter

Politiske møter vil bli avholdt på Teams inntil videre. Det gjør at publikum ikke har anledning til å være fysisk tilstede og at fellesbefaringer på saker ikke blir gjennomført. Møtene vil bli streamet og blir tilgjengelige for publikum her.

Helse, sosial og omsorg

NAV Sandefjord

Endringer i drift ved NAV Sandefjord for å hindre smittespredning

Helsestasjon

Helsestasjonene er åpne men det bør gjøres avtale - se informasjon om helsestasjonenes åpningstider her,

Frivilligsentralene

Se egen informasjon om frivilligsentralenes åpningstider

Frisklivssentralene

Se mer informasjon om hvordan du kan kontakte frisklivssentralene 

Bo- og behandlingssentrene

Finn kontaktinfo til sentrene her

Bo- og servicesentrene

Informasjon om hva som skjer på bo- og servicesentrene i Covid-19 tid.

Informasjon til beboere og pårørende; om begrensninger og muligheter. 

Sandefjord Medisinske senter

Les mer på Sandefjord Medisinske senters egen hjemmeside

Hjelpemidler/Kortidslager

Korttidslageret for hjelpemidler er åpent.  Trenger du hjelpemidler fra kommunens korttidslager i Stokke eller Sandefjord kan du få det i de ordinære åpningstidene. 

Lærings- og mestringssenteret

Se åpningstider og informasjon

Kultur og fritid

Bibliotekene

Se bibliotekenes egen nettside 

Hjertnes kulturhus

Se Hjertnes kulturhus og kino sine egne sider. 

Svømmehaller

Les mer om åpningstider i svømmehallene her.

Idrettshaller, ishall

Informasjon om idrettshaller og Bugården ishall finner du her.

Idrettsanlegg utendørs

Informasjon om bruk av utendørs idrettsanlegg kan du lese her.

Skole og barnehage

Skolene, barnehagene, skolefritidsordninger

Alle skoler, barnehager og skolefritidsordning er i drift.  

Se egen side med informasjon om skoler og barnehager her.

Teknisk og eiendom

Byggesak

Åpningstid 09.00 - 14.  Byggesaksvakt vil opprettholde normalt nivå, men fysiske drop-in besøk kan ikke gjennomføres.

Vi behandler alle innkomne søknader fortløpende. Saksbehandlere kan nås på e-post og vil ringe deg opp ved behov.

Oppmålingstjenester

Oppmålingstjenester opprettholder normal tjeneste med smittevernstiltak og det sikres trygg avstand for publikum på oppmålingsforretninger.

Brann og redning

Se informasjon på sidene til Sandefjord brann og redning.

Gjenvinningsstasjonene

Gjenvinningsstasjonene har normale åpningstider.  For å redusere risiko for smittespredning oppfordrer vi publikum til å ta en vurdering på om levering til gjenvinningsstasjonene.  Gå inn på siden for å lese om hvordan du skal forholde deg på den enkelte gjenvinningsstasjon.

Kastet gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon

Sist oppdatert 13.1.21

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?