Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Sandefjord kommune er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger på en lovlig og rettferdig måte. Kommunen ivaretar kravet til informasjonssikkerhet og er åpne om hvordan vi behandler opplysninger.

Formål

Formålet med behandlingen av personopplysningene kan være forskjellig. I all hovedsak behandler kommunen personopplysninger for å tilby offentlige tjenester eller utføre lovpålagte tjenester. Den registrerte har rett på informasjon om formålet med behandling i det enkelte tilfelle.

Ta kontakt med den kontaktpersonen du har fått oppgitt eller med personvernombudet (kontaktopplysning under).

Lovlig grunnlag

Kommunen skal ha et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger. Det kan for eksempel være at kommunen trenger personopplysninger for å ivareta en rettslig forpliktelse, oppfylle en avtale eller utøve offentlig myndighet. I slike tilfeller vil ikke kommunen kreve den registrertes samtykke. Det kan være aktuelt dersom vilkårene nevnt over ikke er tilstede.

Informasjon og innsyn

Den registrerte har rett på informasjon om hvordan kommunen behandler personopplysningene. Det kan være hvem vi har innhentet opplysningene fra dersom det ikke er den registrerte, hvem i kommunen som har tilgang til opplysningene, hvor lenge de lagres og hvem vi eventuelt deler opplysningene med. Sammen med informasjon om hvordan opplysningene blir behandlet skal kommunen informere om de spesifikke rettighetene den registrerte har relatert til behandlingen. Den registrerte har også rett til innsyn i behandlingen av egne opplysninger.

Retten til å få korrigert egne opplysninger

Den registrerte har rett til å få korrigert uriktige opplysninger, slettet opplysninger og eventuelt komplettert ufullstendige opplysninger. Dersom den registrerte og kommunen har ulike interesser i behandlingen av opplysninger kan den registrerte kreve at behandlingen begrenses eller stanses. Det er noen begrensninger og unntak fra disse rettighetene som er nærmere.

Overføre opplysninger fra kommunen

For enkelte behandlinger kan den registrerte ha rett til å få overført personopplysningene til en annen behandler. Dette kalles dataportabilitet. Denne rettigheten har flere unntak.

Informasjonskapsler

Kommunens nettsider bruker informasjonskapsler for å tilpasse nettsiden for brukerne. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på brukerens maskin for en begrenset tid.

Les mer om kommunens bruk av informasjonskapsler. (Link?)

Personvernombud

Den registrerte kan ta kontakt med personvernombudet i kommunen for å få nærmere informasjon om behandlingen, egne rettigheter og eventuelt hjelp til å klage på behandlingen. Personvernombudet er også kontaktpunktet mot Datatilsynet.

Personvernombudet kontaktes på telefon 904 78 580 eller e-post.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen har dokumentasjonsplikt og arkivplikt. Vi anser ikke e-post som en sikker måte å sende informasjon som vi ikke ønsker skal bli allment kjent.

Postadresse:

Personvernombud
Sandefjord kommune
Postboks 2025
3202 SANDEFJORD.

Besøksadresse:

Rådhuset
Sandefjordsveien 3

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?