Personvernerklæring

16 Personvernombud

Sandefjord kommune har et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunens behandling av personopplysninger.  Personvernombudet skal jobbe for at personvernet ivaretas på en god måte, både for ansatte og innbyggere.

Les mer om kommunens personvernombud [internlenke].