Prosjektavslutning utsatt til april 2018

Utleggingen av tildekkingsmassene på grunne områder viser seg å ta noe mer tid enn planlagt.

Oppryddingsprosjektet Renere Sandefjordsfjord har kommet langt. På grunne områder tar tildekkingen imidlertid lenger tid enn forventet. Prosjektavslutningen er derfor ytterligere utsatt med ca. en måned, fra midten av mars til midten av april 2018.

Årsaken til utsettelsen er at det har tatt lenger tid enn planlagt å legge ut lagene med tildekkingsmasser på de grunne områdene. Hovedentreprenør Skanska er opptatt av å levere et godt resultat med god kvalitet på tildekkingsarbeidene. Tildekkingshøyden måles grundig underveis, slik at det er god kontroll på sluttresultatet.

For å utføre tildekkingen på de aller grunneste områdene i Kilen, ankom et nytt utleggingsfartøy Sandefjord i begynnelsen av februar. Det blir stor aktivitet på grunne områder i både indre og ytre havn fremover, med flere utleggingsenheter som legger ut tildekkingsmasse samtidig.

Vi vil ta kontakt med båtforeningene og grunneierne i forkant av de tildekkingsarbeidene som berører de enkelte bryggeområdene. Du finner en oppdatert fremdriftsplan nedenfor. Tidsforskyvninger og endringer i rekkefølgen på tildekkingsområdene kan forekomme.

 

 

Oppdatert fremdriftsplan

 

Fakta tildekking av rene masser

1 000 000 m2 sjøbunn på Sandefjordsfjorden skal dekkes til med grus fra nedknust fjell hentet fra Rekefjord og Hedrum. Ca. 2500 kubikk grus fraktes til Sandefjord med båt hver dag. Grusen losses opp på to ulike utleggingsfartøy som på ulike måter sprer grusen utover tiltaksområdene i fjorden.

Tildekkingsprosessen har to faser. I første omgang legges det ut et filterlag som består av grus i liten størrelse på 0-8 millimeter  og som legges i cirka 10/15 centimeters høyde. Når dette laget er godkjent legges det ut et erosjonslag på minst 10 centimeter over filterlaget der det er behov for det. Dette laget består av større grus i størrelsen fra 0-32 millimeter og større.

Påleggingen av grus og stein gjennomføres lagvis for å sikre at massene blir liggende på sjøbunnen og at filteret mot forurensningen i sjøbunnen under blir god.

 

 

Renere fjord fjord