Tidslinje for oppryddingsprosjektet

Oppryddingsprosjektet Renere Sandefjordsfjord ble ferdigstilt i 2018 og resultatene skal overvåkes i minst 10 år.

Miljøprosjektet ”Renere Sandefjordfjord” var et viktig prosjekt for Sandefjord kommunes befolkning fordi fjorden igjen ble egnet til fiske, bading og friluftsliv. Sandefjordsfjorden var på miljødirektoratets liste over prioriterte oppryddingsområder i Norge. Dermed fulgte det med finansieringsmuligheter som realiserte mulighet til å endelig få gjennomført en helhetlig opprydding. Her er en overordnet tidslinje med de ulike aktivitetene som har vært gjennomført før miljøprosjektet stod ferdig.

Oppdatert: 30.06.2022 kl.08:25

Publisert: 09.09.2016