Hvor ble det ryddet?

Miljøprosjektet ”Renere Sandefjordsfjord” omfattet opprydding i et område på  1 000 000 km2 delt inn i fire delområder. Det ble ryddet i de ulike delområdene ved ulike tiltak og på forskjellig tidspunkter i løpet av prosjektperioden som løp frem til mai 2018.

 

 

Kart med areal for oppryddingOmråde 1 – Kilen, 105 000 m2

Er området helt innerst i fjorden. Her inngår det nasjonale pilotprosjekt fra 2002 på cirka

80 000 m2   og som inneholder det etablerte sjøbunnsdeponiet som fungerer etter hensikten. Området har kontrollert tilførsel fra Hegnabekken hvor det tidligere har vært avfallsplasser.

 

Område 2, Indre havn, 420 000 m2

Dette er i store trekk havneområdet i Sandefjord med flere store båtforeninger.

 

Område 3, Midtre havn, 580 000 m2

Dette området består av de viktigste sjønære industriene i Sandefjord. Noen mindre boligområder ligger mellom industriene. 

 

Område 4. Ytre havn, 500 000 m2

Dette området er den ytterste delen som går ut til Trangsholmene. Området domineres av boliger og noe næringsvirksomhet, samt en rekke småbåthavner.

 

Oppdatert: 28.06.2022 kl.14:59

Publisert: 07.09.2016