Nå er det ryddet!

I flere tiår har indre del av Sandefjordsfjorden vært blant landets mest forurensede sjøområder. Nå er det ryddet. Med støtte fra staten og private bedrifter har Sandefjord kommune gjennomført det som er et av historiens største miljøprosjekter i norske fjorder. Et undervannsareal på størrelse med 140 fotballbaner er dekket med rene steinmasser. 

Kommunen har jobbet i mange år med å kartlegge, dokumentere og få kontroll på forurensningen i Sandefjordsfjorden.
– Nå er det siste helhetlige oppryddingsprosjektet gjennomført, og Sandefjordsfjorden har fått et stort undervannsareal dekket med 15 centimeter rene steinmasser, sier Ole Jakob Hansen, kommunens naturforvalter og prosjektleder for ”Renere Sandefjordsfjord”. 

Startet med opprydding, mudring og deponering

Arealet det ble ryddet opp i er på en million kvadratmeter innenfor Trangsholmene. For å sikre tilstrekkelig vanndybde for båttrafikken, startet prosjektet med å grave opp i størrelsesorden 50 000 kubikk sjøbunn. Massen ble flyttet til et deponi utenfor Framnes der det allerede var sjøbunn med samme type forurensning.

- Selve jobben med mudring, deponering og tildekking tok cirka 14 måneder å gjennomføre. Skanska startet opp arbeidet siste uken i mars 2017 og ble ferdig i mai 2018, forklarer prosjektlederen. 

Bort fra verstinglisten

Sandefjordsfjorden figurere ikke lenger på «verstinglisten» over de mest forurensede fjordene i Norge.
– ”Renere Sandefjordsfjord” er et rent miljøprosjekt som har til hensikt å forbedre miljøet i fjorden vår, sier Hansen og som nevner flere konkrete effekter.
– Tiltakene hindrer spredning av miljøgifter utover i fjorden og reduserer negative økologiske effekter på miljøet. Indre del av fjorden er mer egnet til fiske, bading og friluftsliv. Miljøkravet under utførelse var å oppnå klasse 2 som er en bra miljøtilstand, miljømålet for prosjektet er klasse 3. 

Skånsom håndtering av miljøgifter

Prosjektlederen forsikrer at opprydningsarbeidet har foregått skånsomt, slik at man unngikk å virvle opp og spre miljøgifter til nye områder.
– Dette er et svært utfordrende og stort prosjekt der det stilles strenge krav til prosess, kontroll, målinger og resultater. Oppryddingsmetodene som ble benyttet er det gode erfaringer med, blant annet fra Trondheimsfjorden, forklarer Hansen. Det ble plassert ut mange målere i oppryddingsområdet som varslet ved økte forurensningsverdier slik at man hadde kontroll på området, understreker Hansen. 

Prosjektleder Ole Jakob Hansen

Oppdatert: 25.07.2022 kl.09:58

Publisert: 29.09.2016