Fremdrift

Oppryddingsprosjektet Renere Sandefjordsfjord er ferdigstilt.

Miljøprosjektet ”Renere Sandefjordfjord” er et viktig prosjekt for Sandefjord kommunes befolkning fordi nå skal fjorden igjen bli egnet til fiske, bading og friluftsliv. At fjorden er forurenset er ikke noe nytt og ulike enkelt tiltak har vært gjennomført opp gjennom historien. Sandefjordsfjorden er på miljødirektoratets liste over prioriterte oppryddingsområder i Norge. Dermed fulgte det med finansieringsmuligheter som realiserte mulighet til å endelig få gjennomført en helhetlig opprydding. Her er en overordnet tidslinje med de ulike aktivitetene som har vært gjennomført før miljøprosjektet stod ferdig.

Renere fjord fjord