Nå er fjorden ren!

Miljøprosjektet Renere Sandefjordsfjord er avsluttet. Etter mange tiår med store utslipp fra industri, landbruk og kloakk, satte Sandefjord kommune i gang en omfattende opprydding i april 2017. Målet var å få en renere sjøbunn og hindre spredning av miljøgifter utover i fjorden. Sluttrapporten finner du på rapportsiden

Det har vi oppnådd! Alle miljøprøver viser svært gode resultater. Nå ligger det til rette for at du trygd kan bruke Sandefjordsfjorden til bading og friluftsliv. Tiltakene vil også på sikt kunne gjøre at helsedirektoratets kostholdsråd som anbefaler å ikke spise krabbeinnmat og fiskelever fjernes (klokjøtt har alltid vært godkjent). Fjorden har god miljøkvalitet, til glede for Sandefjords innbyggere og livet i havet!

Norges største

Det er et nasjonalt satsingsområde å rydde opp i forurenset sjøbunn i norske fjorder.  Området som er ryddet i Sandefjordsfjorden strekker seg fra innerst i Kilen ut til ytre havn like innenfor Trangsholmene. Det tilsvarer over en million kvadratmeter, eller 140 fotballbaner!

Prosjektet har kostet ca 140 millioner kroner og er finansiert av klima- og miljødepartementet, lokalt næringsliv og Sandefjord kommune. Dette er det største tildekkingstiltaket som noen gang er gjort i norske farvann. Renere Sandefjordsfjord vil være et viktig referanseprosjekt for fremtidige miljøprosjekter i Norge.

Slik ble det ryddet

Vi dekket sjøbunnen med minimum 15 cm tykt lag av fin grus og stein, hentet fra steinbrudd i vårt eget distrikt. Disse steinmassene er lagt ut lagvis og med ulike steinstørrelser for å hindre at tildekkingsmassene beveger seg eller blir vasket bort.  Metoden sørger for at vi har fått en ren og robust sjøbunn som beskytter vannmiljø og dyreliv mot fremtidig utlekking av forurensende miljøgifter.  Ca 480 000 tonn steinmasser gikk med!

På spesielt grunne områder har vi fjernet sjøbunn før tildekkingen. Ca 50 00 kubikk er gravd ut for å sikre nok seilingsdybde for båtene som benytter fjorden vår. Disse massene er lagt i et deponi på sjøbunnen utenfor Framnes. Deponiet er også dekket til med rene steinmasser.

Store mengder miljøgifter er fjernet fra miljøet

Opprydningen har ført til at store mengder miljøgifter ikke lenger truer livet i fjorden. Det er blant annet fjernet mer enn 30 tonn bly, og kvikksølv tilsvarende en mengde som kunne forurenset 700 000  tonn fisk er også borte. Det er like mye fisk som hele den norske befolkning spiser i løpet av seks år!

Sluttrapporten for prosjektet finner du på rapportsidene.