Hummeren trives i indre Sandefjordsfjord

Hummeren trives i indre Sandefjordsfjord. Sandefjord dykkerklubb har ved hjelp av offentlig støtte satt ut hummerhus i indre fjord for å raskt kunne få etablert en hummerbestand i tiltaksområdet. Området innenfor Trangsholmene ble i 2020 fredet for hummerfiske. 

Sandefjord dykkerklubb har gjennom flere år arbeidet for å øke hummerbestanden i Sandefjordsfjorden. Små hummerhus laget av betong er satt ut både i indre og ytre del av fjorden. Overvåking viser at husene raskt tas i bruk av hummer. Du kan lese mer om prosjektet på våre rapportsider.

Det er to fredningsområder for hummer i Sandefjord, et i indre del av Sandefjordsfjorden og et i Tønsbergfjorden rundt Stauper. Fredningsområdene bidrar til at hummeren kan etablere levedyktige bestander. 

Oppdatert: 30.06.2022 kl.08:00