Chatbot Kari har fått jobb i Teams

Sandefjord kommune leder nok en gang utviklingen på chatboter i offentlig sektor i Norge. Sandefjord var landets første kommune med chatbot for å besvare spørsmål fra innbyggere. Nå skal også ansatte få sin chatbot som skal svare på alt fra IT til HMS.

Tema: Arbeidsflate

Siden høsten 2017 har Kommune-Kari blitt stilt alle typer spørsmål, og biblioteket hennes har vokst til over 5000 forskjellige svar. Statistikken fra Kommune-Kari viser at også kommunens egne ansatte bruker chatboten for å få svar på spørsmål.

Ettersom Kommune-Kari er ment for innbyggere, har hun ikke vært like tydelig på spørsmål fra ansatte. Dette har skapt grunnlaget for å lage en ny chatbot. Målet for den nye chatboten er å besvare spørsmål fra ansatte automatisk og 24 timer i døgnet.

Vår nye chatbot heter Kari-på-kontoret, og nå starter hun på jobb i alle enhetsteam i Microsoft Teams.

Kari-på-kontoret er nå under opplæring. Hun er temmelig god til å besvare IT-spørsmål, men snart skal hun bli enda smartere, og det ved hjelp av våre ansatte. For at hun skal bli mer intelligent, må man stille henne alle typer spørsmål man har som ansatt. Hvis hun svarer dårlig, gir man en «tommel ned» inne i chatboksen. Svarer hun rett, kan man gjerne gi en «tommel opp». Det er også en god ide å kommentere hva man synes kan forbedres.

Vi håper at våre ansatte stiller så mange relevante spørsmål som mulig, for at vi skal få en smartest mulig chatbot!