Digitalisering i Sandefjord kommune - webinar

Sandefjord kommune var første kommune ut i nye kommunereformen. I forbindelse med sammenslåingen ble det satset stort innenfor digitalisering. Vi er opptatt av å dele det vi gjør, både positive og negative erfaringer, og er i tillegg opptatt av å lære av andre.

Tema: Arbeidsflate

En god delingskultur er nøkkelen til raskere å få til gode løsninger for innbyggere og næringslivet i en kommune.

Flere av prosjektene våre, som Kommune-Kari (chatbot) , arbeidsflate (Teams), proaktiv innbyggerdialog (IOT og innbyggerapp), er det mange som ønsker å høre om.

Vi syntes det er veldig moro og nyttig å kunne dele våre erfaringer, men vi har nå bestemt å gjøre dette på en litt mer digital og effektiv måte, selvfølgelig via favorittløsningen vår Teams ;)

Vi så at å ha enkeltmøter ukentlig med en og en kommune tar for mye ressurser for oss på IKT. Vi kjører nå derfor jevnlig webinarer der vi samler opp alle som tar kontakt med oss.

Har du/dere spørsmål i ettekant av webinaret, besvarer vi disse i et felles team som opprettes for alle som blir med i webinaret. Vi har dessverre ikke kapasitet til telefonmøter eller besøk.

Temaer for webinarene tilpasses litt etter hva de som kontakter oss, ønsker å høre om, samt hvilke av våre prosjekter som er aktuelle. Webinarene er åpne for alle som ønsker å delta.

Med mindre vi får mange henvendelser den nærmeste tiden, tar vi nå en pause fram til høsten. Første webinar blir 18. september.