GDPR og ny personopplysningslov

Alle har nok hørt om det, men mange vet kanskje ikke helt hva det betyr..

Tema: Personvern

GDPR står for General Data Protection Regulation. Det er betegnelsen på EUs personvernforordning. Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge denne forordningen. Derfor har Stortinget vedtatt ny personopplysningslov der bestemmelsene i EUs personvernforordning er med. Den nye loven trådte i kraft 20. juli 2018.

Gjennom de nye reglene har vi alle fått flere og klarere rettigheter, slik at vi kan verne om opplysninger om oss selv. Den som behandler våre opplysninger, har fått nye og tydeligere plikter. Utover høsten vil jeg informere mer om personvernreglene. Ønsker du å finne ut mer nå, anbefaler jeg at du leser på Datatilsynets hjemmesider www.datatilsynet.no

Slik jobber kommunen med GDPR

Personvernombud Thor Henry TorødKommunen jobber med å systematisere behandlingen av personopplysninger og etablere systemer som gjør at ansatte og innbyggerne så raskt som mulig kan få svar på spørsmål om behandling av egne personopplysninger. Det kan for eksempel være: Hva er registrert om meg? Hvem kan lese dette? Er det delt med noen andre? Kan det slettes?

Personvernombud

Kommunen har opprettet rollen personvernombud. Personvernombudet skal gi kommunens ledelse råd og informasjon om de nye forpliktelsene. Du kan kontakte personvernombudet uansett hvilke spørsmål du har om behandlingen av dine opplysningene:

Thor Henry Thorød
personvernombud@sandefjord.kommune.no
Telefon 904 78 580