Hvilke utviklingstrekk vil særlig utfordre oss de neste årene (del 1 av 2)

I år har Sandefjord kommune valgt å være representert på det verdensomspennende analyse og rådgivningsselskapet Gartners digitaliserings/IT konferanse – Symposium expo. I følge Gartner selv er dette den største konferansen som retter seg mot IT og digitalseringsledere i Europa.

Tema: Personvern

Når vi velger å være til stede, er det for å kunne oppnå følgende:

  • Få tilgang til fakta og analyser om gjennomføring av digitaliseringsprosesser, hvilken vei digitaliseringen tar og møte ansvarlige for digitaliseringsprosesser fra hele Europa, og koble dette sammen med nettverk i Norge.
  • Få tilgang på analyser som viser hva som virker og hvorfor det virker
  • Få tilgang på analyser som viser hvordan man må jobbe med organisasjon, kultur og ledelse for å lykkes med det man gjennomfører

Flere av de analysene som ble presentert på konferansen, har en direkte overføringsverdi til prosjekter som gjennomføres i Sandefjord. Dette vil vi komme tilbake til. Denne artikkelen vil ta for seg et tilgrenset tema. Gartners analytikere har kikket i glasskulen, og basert på data, undersøkelser og statistikk har de utformet ti prediksjoner om de neste fem årene. Blir dette realitet, vil det utfordre oss - både som enkeltindivider og som ledere på et strategisk nivå. Noe retter seg mot oss som kommune, som arbeidsgiver eller som individer og aktører i samfunnsutviklingen.

1) Teknologien flytter inn i mennesket

De siste årene er det blitt vanlig at man i jobbsammenheng kan benytte sin egen enhet. Dette kalles ofte for BYOD ( Bring Your Own Device). De neste årene vil BYOE bli vanlig (Bring Your Own Enhancement). Sensorer, 3D kameraer, emosjonsgjenkjenning, fleksible displayer kan inngå i helt nye samspill mellom mennesket og teknologien der teknologien skjerper sansene, eller forsterker inntrykk eller erfaringer ved hjelp av teknologi. Teknologien flytter inn i menneskene. I tillegg til en lang rekke etiske problemstillinger, vil dette kunne utgjøre helt nye sikkerhetsrisiki – innenfra kroppen og ut. Gartner hevder at innen 2023 vil 30% av alle ITselskaper ha utarbeidet interne retningslinjer som adresserer dette. 

2) Mennesker med funksjonsnedsettelser vil kunne få helt nye muligheter

Gartner spår en tredobling av antallet med funksjonsnedsettelser som er i arbeid innen 2023 grunnet AI (kunstig intelligens) og andre teknologier som er i fremvekst. Dette gir muligheter til å overkomme fysiske hindringer eller barrierer.

3) Innen 2024 vil overdreven netthandling bli anerkjent av WHO som en avhengighetslidelse

Gartner påpeker at en allerede i 2020 kan vente å se «hjelpeprogrammer» som ledes/styres av kunstig intelligens. I stedet for å bruke en personlig shopper vil man få kjøpetips og -bistand av kunstig intelligens som kjenner den enkeltes preferanser og kjøpshistorikk. Bistand til impulskontroll følger dessverre ikke med...

4) Innen 2024 vil gjennkjenning av følelser påvirke over halvparten av all markedsføringen som er på nett

For ti år siden hadde man mulighet til å skreddersy ved å endre bakgrunnsfarge. Nå går vi mot en form for hyper-personalisering der endringer i markedsføring skjer samtidig og i real-time ettersom den enkeltes emosjoner endres. Det vil også bety en stadig økning i emosjonelle budskap som har som formål å vekke en bestemt emosjon. Gartner viser til at undersøkelser indikerer at markedet for emosjonsgjenkjenning kan vokse til 24 milliarder dollars i 2020.

5) «Internet of Behavior»

Gartner spår at innen 2023 vil 40 % av jordas befolkning leve i samfunn der deres aktiviteter i dagliglivet overvåkes og følges, og at valgene som tas påvirker muligheten til å få tilgang på tjenester og ytelser. Dette vil utformes ulikt i ulike land, men også vi i Norge vil kjenne problemstillingene. Kanskje særlig i finans og forsikring vil livsstilsvalg og risikovalg påvirke muligheter for ytelser. Gartner spår at atferdsovervåkning vil få et marked som er tilpasset personvernet, men som vil utfordre det også.