Kari – kunstig intelligens som gir ekte hjelp

Bortsett fra å slå plenen til 82 år gamle damer, viser det seg at Kommune-Kari kan hjelpe til med det meste.

Tema: AI

Høsten 2017 tok Sandefjord kommune i bruk chatboten Kari. Dermed var vi den første kommunen i landet til å benytte kunstig intelligens som en del av vår dialog med innbyggerne. I dag er vi ca. 60 kommuner som deler på Karis ekspertise og ukentlig får vi spørsmål fra både kommuner, statlige organisasjoner og private aktører, som vil vite hvordan det går med vårt nye tilskudd.

For å svare på det med en gang – Kari har det utmerket og gjør en fremragende jobb! Det betyr ikke at hun alltid svarer korrekt på alle spørsmål hun får. Noen har sikkert også fått med seg IT-professoren som mente at hele tjenesten burde skrotes. Han hadde som mange andre testet ut chatboten, og fått feil svar da han hadde spurt om hjelp til å slå plenen til en 82 år gammel dame. Han syntes ikke det var nevneverdig morsomt at Kari anbefalte ham å ta kontakt med kommunens voldsmottak.

Selv med et såpass spesielt ordvalg som «å slå plenen», burde selvfølgelig Kari svart riktig. Målet er at alle spørsmål som ikke er personlige, men knyttet seg til kommunale tjenester, skal besvares korrekt. Da er det betryggende å vite at Kari allerede svarer riktig i opp imot ni av ti tilfeller. Så får vi leve med at hun fortsatt trenger å jobbe litt med «lurespørsmål» og mer kompliserte problemstillinger.

Det er særlig én unik egenskap som gjør Kari til en drømmemedarbeider for enhver arbeidsgiver. Hun er på jobb døgnet rundt, 365 dager i året, og er alltid like blid og høflig i møte med innbyggerne. I tillegg er hun god på å forstå både norske dialekter og en rekke språk. Hun tolerer også skrivefeil og vil forstå samme spørsmål stilt på flere ulike måter.

Når folk hører om chatbot og kunstig intelligens, vil noen sikkert tenke, «Wow! En robot som tenker nesten som et menneske og nærmest på egen hånd finner svar på alle slags spørsmål!» Slik er det nok ikke. Kari er sannsynligvis en av de mest intelligente chatbotene som noen gang er laget, men hun kan fortsatt ikke gi et eneste svar med mindre det svaret først er lagt inn av mennesker med ekte intelligens.

Skuffet? Det er lov det – jeg synes i alle fall det var litt nedtur da det gikk opp for meg hvor mye manuell jobb som faktisk ligger bak for å gjøre Kari til landets fremste kommuneekspert. På den annen side - da kan vi også være trygge på at kvalitetssikringen er den aller beste. Andre, store aktører har prøvd og feilet stygt med chatboter i fri utfoldelse..

Den store fordelen med Kari er at den kunnskapen hun tilegner seg, ikke bare kommer én kommune til gode – men potensielt sett alle kommuner i hele landet. Og det som ikke kan gjenbrukes uten videre, tilpasser vi, slik at det blir riktig for innbyggerne i vår kommune.

Med ett års fartstid, anser vi fortsatt at Kommune-Kari kun er i sin oppstartsfase. Og vi tror potensialet er stort. Vi ser for oss at Kari blir en plattform for en rekke dialogbaserte løsninger. Det betyr at det i fremtiden ikke bare er innbyggerne som kontakter Kari – men at Kari aktivt kan ta kontakt og hjelpe innbyggere. På den måten tenker vi at Kari vil spille en aktiv rolle i en helt ny form for innbyggerdialog.

Basert på hvem du er, hvor du bor, hvilke tjenester du mottar og hvilke interesser du har, kan kommunen gjennom Kari tilby innbyggeren akkurat det han eller hun trenger og ønsker av informasjon. Via en egen innbyggerapp, vil Kari, etter innbyggerens samtykke naturligivis, sende ut meldinger og påminnelser som gjelder alt fra søppeltømming til meldinger fra barnas barnehage eller skole, kort sagt alt av kommunal informasjon som er relevant for den enkelte.

La oss si det legges fram en reguleringsplan som påvirker ditt nærmiljø som f.eks. skoleveien til ungene dine, bomiljøet i nabolaget ditt eller utsikten fra stuevinduet ditt. Hadde det ikke da vært fint om det plinget inn en melding fra Kari på mobilen med informasjon om at hvis du har meninger om denne reguleringsplanen, ja, så er det nå du må si ifra.

Når dette i tillegg kobles opp mot kommunens Smartby-satsing, der innbyggerne ved hjelp av sensorteknologi kan få meldinger om luftkvalitet, badetemperaturer på sommeren, glatte veipartier på vinterstid og hvor i sentrum det er ledige parkeringsplasser akkurat når du sitter i bilden din på vei til byen – da begynner vi virkelig å se hvordan Kari kan bidra til å flytte kommunen mye nærmere den enkelte innbygger.

Denne teknologien kan selvfølgelig også brukes internt. Det er ingen ting i veien for at Kari kan gi ansatte informasjon om spørsmål vedr. lønn, HR, IKT osv – eller at hun gjennom en dialog med ansatte kan bestille møterom eller bestille kaffe og lefser fra kantina – eller at hun til og med kan gjøre det du hater aller mest! Fylle ut reiseregningene dine.

Men det får vi komme tilbake til når vi skal introdusere Karis tvillingsøster: Kari på kontoret.