Personvern og bilder

Hvilke regler gjelder for bilder av barn i skoler og barnehager?

Tema: Personvern

Bilder er personopplysninger

Klassebilder, gruppebilder og portrettbilder tatt av fotograf, er en personopplysning. Derfor gjelder reglene i personopplysningsloven. For å kunne ta bilde og anvende det til skolekatalog eller lignende, må samtykke innhentes fra foresatte når barnet er under 13 år.

Mange barn har selv en mening  om de vil bli tatt bilde av og hvordan det skal brukes. Vi anbefaler at foresatte snakker med barnet og høre barnets mening før de gir samtykke. Barn over 13 år kan selv gi samtykke.

Hva er et samtykke?

Samtykke skal gis på bakgrunn av en entydig informasjon om hva samtykket gjelder. Informasjonen skal være forståelig og i en lett tilgjengelig form og på et klart og tydelig språk. Informasjonen skal derfor være tilpasset den som mottar informasjonen. Det må gå tydelig frem hvordan bildet skal brukes og hvordan det skal deles.

Det skal informeres om at samtykke kan trekkes tilbake og hvordan det kan gjøres. Det er også viktig å informere om konsekvensene av å trekke tilbake et samtykke. Det vil for eksempel være en begrenset mulighet til å stoppe videre deling av bilder som allerede er delt på nett.

Samtykket skal være skriftlig.

Datatilsynet har gode råd om hva et samtykkeskjema bør inneholde.

Kontakt personvernombudet

Personvernombudet i Sandefjord kommune:

Thor Henry Thorød

Telefon 904 78 580