Personvern

06. nov 19 / Lars Petter Kjær, digitaliseringssjef

Hvilke utviklingstrekk vil særlig utfordre oss de neste årene (del 1 av 2)

I år har Sandefjord kommune valgt å være representert på det verdensomspennende analyse og rådgivningsselskapet Gartners digitaliserings/IT konferanse – Symposium expo. I følge Gartner selv er dette den største konferansen som retter seg mot IT og digitalseringsledere i Europa. Les mer

Tema: Personvern

16. des 18 / Thor Henry Thorød, personvernombud i Sandefjord kommune

Overordnet styringsdokument om informasjonssikkerhet og personvern

Nok et dokument kommunen produserer og legger i en skuff, tenker du kanskje. Det er selvfølgelig opp til rådmann og lederne som har ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern. Men dokumentet er utformet slik at alle som behandler personopplysninger i kommunen, skal kunne bruke det som et oppslagsverk. Les mer

Tema: Personvern

18. okt 18 / Thor Henry Thorød, personvernombud i Sandefjord kommune

Personvern og bilder

Hvilke regler gjelder for bilder av barn i skoler og barnehager? Les mer

Tema: Personvern

14. aug 18 / Thor Henry Thorød, personvernombud i Sandefjord kommune

GDPR og ny personopplysningslov

Alle har nok hørt om det, men mange vet kanskje ikke helt hva det betyr.. Les mer

Tema: Personvern