Meld klassen på

For å delta i Helt grønn skolevei må det meldes på lag. Dette gjøres her. Skolene velger selv hvilken enhet som skal være et lag (klasse/trinn), hver skole kan ha flere lag. Hvert lag må ha en "lagkaptein". Dette kan være en elev, lærer, eller den personen skolen selv velger. Når lagene er meldt på, vil man kunne legge inn resultater senere. Meld på lag i god tid før kampanjen begynner! Skjema for å registrere resultater lager du selv nederst på denne siden , husk å legge inn elevenes navn når du melder på lag. Alternativt kan du skrive ut et manuelt skjema og henge det opp eks. i klasserommet