Om aksjonen

Helt grønn skolevei! er en kampanje for å fremme at barn kommer seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Kampanjen foregår ved at barna fyller ut "grønn dag" på et skjema på skolen hver dag de går, sykler eller tar bussen til skolen. Sandefjord, Tønsberg og Færder kommuner samarbeider med barneskolene og gjennomfører kampanjen. Vi trekker ut ukesvinnere underveis i kampanjen, og ved kampanjens slutt kåres vinnere som får fine premier.

Helt grønn skolevei! Hva?

Helt grønn skolevei! er en gratis kampanje for at barna på barneskolene i Sandefjord, Tønsber, Færder og Larvik i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette. 

Helt grønn skolevei! Når?

I 2023 gjennomføres kampanjen i perioden 17. april - 26. mai.

Helt grønn skolevei! Hvorfor?

En sikker og trygg skoleveg for barn er alle opptatt av. Noen foreldre kjører sine barn til skolen med bil, kanskje nettopp fordi de ikke syntes skolevegen er sikker nok. Samtidig er de kjørende foreldrene da en del av problemet, ved at biltrafikken øker langs skolevegene. Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skolevegen. Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

Helt grønn skolevei! Hvem?

Sandefjord, Tønsberg, Færder og Larvik kommuner har planlagt og står for gjennomføring av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Sandefjord er vert for kampanjen, som er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger hvilke skoletrinn og hvor mange klasser som skal delta. Den enkelte barneskole, gjerne i samarbeid med FAU, tilpasser og velger selv hvordan kampanjen skal organiseres og driftes på egen skole.

Helt grønn skolevei! Hvordan?

Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til og fra skolen registreres dette på et skjema i klassen eller enheten. Alle barna skal inkluderes ut fra sine forutsetninger for miljøvennlig skoleveg. Bruk av elsparkesykkel teller ikke som grønn dag. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skolevegturer, resultatene meldes inn på nettsidene til Helt grønn skolevei av klassens ”lagkaptein” i samarbeid med lærerne. For å få grønn dag må barna ha grønn skolevei både til og fra skolen. Hvis noen blir kjørt en vei, teller det som en halv grønn dag. I løpet av aksjonen trekkes ukesvinnere og totalvinner av kampanjen kåres etter siste uke med fine premier. Noen barn har lang skoleveg eller andre hindringer som gjør at det er vanskelig å gå, sykle eller ta buss. For at også disse skal kunne være med, kan det dannes en ”miljøsone” rundt skolen på for eksempel 500 meter. De som kjøres til skolen må da gå eller sykle de siste 500 meterne for å få "grønn dag". På grunn av forskjeller ved de enkelte skolene, vil det være opp til den enkelte skole hvordan ”miljøsonen” defineres.Ved sykdom eller annet gyldig fravær registreres det som en grønn dag for eleven det gjelder. Skjema for kampanjen finnes i to utgaver, en elektronisk og en som kan skrives ut og henges opp på et sentralt sted i klassen. Skjemaet gjelder for en uke av gangen, det elektroniske fornyer seg automatisk, det manuelle må kopieres opp og byttes ut ukentlig. Hver uke må resultatene fra foregående uke registreres på hjemmesidene til Helt grønn skolevei (innen onsdag kl. 12.00). Resultatene vil bli synliggjort og kan sammenlignes med andre skoler.

Spørsmål?

Kontakt kommunekontaktene: 

Sandefjord: ole.jakob.hansen@sandefjord.kommune.no

Tønsberg: kristina.hagen@tonsberg.kommune.no

Færder: vilde.kverne.stangeland@faerder.kommune.no

Larvik: hanne.oyen.herland@larvik.kommune.no