Hva betyr det å være helt grønn?

Helt grønn skolevei! handler om flere ting. Målet er å få så  mange barn som mulig til å bli "helt grønne".

Vi vil at skoleveien til barna skal være trygg. Dersom færre voksne kjører barna sine til skolen blir det mindre trafikk på veien og dermed en tryggere skolevei. Foreldrene er en del av problemet, og kan enkelt bli en del av løsningen. 

Ved at færre blir kjørt til skolen reduseres utslippene av klimagasser fra veitrafikken, i tillegg kan luftkvaliteten bli bedre. Dette bidrar til et bedre miljø.

Forskning viser at jevnlig aktivitet er viktig for at barna skal prestere både på skolen og ellers. Dersom de går eller sykler til skolen får de en god aktiv start på dagen som kan bidra til bedre læring. 

Som alle forstår bidrar en aktiv skolevei på mange måter til at barna blir "helt grønne".