Strategisk kultur- og fritidsplan

Bystyret vedtok 31. mai 2007 strategisk kultur-og fritidsplan for Sandefjord kommune. Planen inneholder mål, strategier og prioriteringer for kommunens arbeid innenfor hele kultur- og fritidsetatens virksomhetsområde.

Planen har følgende innhold:

  • kultur- og fritidskommunen Sandefjord
  • videreutvikling av parker og plasser i sentrum
  • kulturelle og sosiale møteplasser - kulturopplevelser
  • historie og identitet - museene
  • oppvekstmiljø for barn og unge
  • idrett, friluftsliv og rekreasjon
  • gravlunder og kirkegårder
  • kirker og trossamfunn

Strategisk kultur- og fritidsplan

Det er også vedtatt flere strategiske delplaner/underplaner for ulike virksomhetsområder: