Jury vurderer forslag til ny skole på Vesterøya

Konkurransen om å få bygge den nye skolen på Vesterøya har kommet et skritt videre. De fire leverandørgruppene har presentert og levert sine konsepter til juryen. Nå skal juryen velge bort en eller to av disse til den videre prosessen.

Tolv medlemmer av juryen for byggingen av den nye skolen på Vesterøya - Klikk for stort bildeJuryen oppe fra venstre: Jarle Svanæs, Line Løvstad Norbye, Anorshan Pulendran, Knut Nesje, Kristin Flåtten, Christian Thorsen Egeberg, Isabell Rival, Kristian Eliassen, Hans Christian Nystad. Foran fra venstre: Nina Tendal, Kjersti Lysen, Gro Hege Venstøl Sandefjord kommune

De fire leverandørgruppene Skanska Norge AS, Backe Vestfold Telemark AS, Veidekke Entreprenør AS og Hent AS har dermed gjort sitt i denne omgang fram til juryen har gjort en vurdering. 

Juryen består av tolv personer med ulik fagkompetanse som sammen skal studere konseptene som er levert. Juryen vil i tida fram mot 16. mai sitte sammen i workshops og evaluere alle deler av konseptene. Foreløpig status fra juryen er at de er optimistiske med tanke på en god prosess videre mot byggingen av drømmeskolen. 

Juryens navn og fagområde:

 • Leder av Jury/ Arkitekt: Knut Nesje (OPAK as)
 • Prosjekteier/ Kommunalsjef KBU: Kristin Flåtten
 • Midlertidig representant for skolene: Hans Christian Nystad
 • Eiendomssjef i Sandefjord kommune: Christian Thorsen Egeberg
 • Prosjektleder Sandefjord kommune/Arkitekt: Isabell Rival
 • Byggdrift Sandefjord kommune: Kristian Eliassen
 • Skolearkitekt ekstern: Nina Tendal (GASA AS)
 • Landskapsarkitekt: Line Løvstad Norbye / Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter
 • Miljørådgiver: Jarle Svanæs (OPAK as)
 • Hovedverneombud KBU Sandefjord kommune: Gro Hege Vestøl
 • Talsperson for barn og unge; Sandefjord kommune: Kjersti Lysen
 • Konkurransesekretær: Anorshan Pulendran (OPAK as)

Hvordan jobber juryen?

Juryen har først fått presentert konseptene fra leverandørgruppene, og nå er tida for å evaluere disse. Juryen vil møtes jevnlig fram til fristen 16. mai og diskutere konseptene. Konseptene er svært detaljerte og inneholder alt fra uteareal, skolebygget, hvordan bygget ser ut innenfra, parkering og løsninger for energibruk. Juryen er derfor inne i en intens periode der mye skal gås gjennom.

Evalueringen som juryen skal gjøre i denne fasen består blant annet av disse kriteriene og vekting:

Arkitektur - 20% vekting

Konseptet må ha en god arkitektonisk løsning for skolebygget og utomhusanlegg med estetiske og romlige kvaliteter.

Pedagogikk og samfunn - 30% vekting

Konseptet må ha god utforming av skolens læringsareal og funksjoner i forhold til hverandre. Det må vise en variert og fleksibel bygning som blant annet kan brukes til ulike undervisningsmetoder, skiftende elevgrupper og en utomhusplan som legger til rette for allsidig fysisk aktivitet.

Funksjonalitet - 20% vekting

Konseptet må ha sambruksmulighet, fleksibilitet og gode funksjonelle løsninger. Elementer som blant annet klare siktlinjer, naturlig belysning, hensiktsmessig biladkomst for funksjonshemmede blir tatt med i vurderingen.

Energi og miljø - 30% vekting

Konseptet må ha en plan for energibruk i driftsfasen, tekniske løsninger, innemiljø og klimatilpasning. Den skal blant annet beskrive bruk av materialer, innovative elementer og ha fokus på robusthet.

Hva skjer framover?

 • 16.mai: Juryen har frist for å plukke ut to eller tre konsepter som skal bli med videre i prosessen.
 • 17. mai til 29. august: Dialog mellom leverandørgruppene og dialoggruppene. Dialoggruppene består av teknisk fagpersonell og representanter fra framtidige brukergrupper av skolen.
 • 27. september til 17. oktober: Konseptene/tilbudene er nå tilbake til juryen som skal kåre en vinner.

Når juryen har kåret en vinner, vil vi få mulighet til å se tegninger og presentert konseptet. 

Ny skole på Vesterøya er en del av en større endring i skolestrukturen i Sandefjord kommune. 

Les om ny skole på Vesterøya og de andre skolene som er en del av dette prosjektet.