Det skjer!

I kalenderen finner du informasjon om hva som skjer i Sandefjord kommune.

Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan

Planen gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden 2024-2027.