Personvern

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. 

Personopplysningsloven (lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger Sandefjord kommune kan behandle og hvordan kommunen skal forvalte disse. 

Les om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har som registrert i våre systemer. Her er også informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du har spørsmål om rettighetene dine.     

Les mer om personopplysningsloven på Datatilsynets nettsider.