Sikker melding

Sandefjord kommune benytter tjenesten eDialog, slik at du som innbygger kan sende elektronisk post til kommunen via en sikker kanal.

Tjenesten kan benyttes til å sende dokumenter unntatt offentlighet. Kanalen er kryptert og avsender autentisert. Filene i forsendelsen lagres direkte i Sandefjord kommunes sak- og arkivsystem.

Dine henvendelser via eDialog vil bli besvart digitalt med kommunens meldingsformidler SvarUt, som formidler posten direkte til Altinn og din digitale postkasse (det vil si Digipost eller e-Boks, hvis du har registrert en slik).

Dersom du har reservert deg fra å motta post digitalt, vil kommunen svare deg via vanlig brevpost.

Du skal ikke bruke eDialog hvis:

 • kommunen har elektroniske skjemaer til formålet, for eksempel søknad om barnehageplass, søknad om stilling med mer.
 • henvendelsen gjelder enkle spørsmål som ikke skal journalføres hos oss. Da kan du i stedet sende e-post til post@sandefjord.kommune.no. Henvendelser som inneholder personsensitive og taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post.

Slik bruker du eDialog:

 1. Trykk på denne lenken for å sende oss post via eDialog
 2. Logg deg inn ved hjelp av ID-porten
 3. Fyll ut skjemaet og last inn eventuelle vedlegg som pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet:

 • Velg om du er privatperson/innbygger eller om du representerer en virksomhet.
 • Obligatoriske felt er merket med *.
 • I tittelfeltet er det fint om du oppgir saksnummeret ditt hvis du sender oss noe i forbindelse med en sak som allerede pågår, for eksempel 19/777.
 • Gi en god beskrivelse av det du sender inn. Hvis du sender med vedlegg, legges det du skriver i kommentarfeltet inn som vedlegg til forsendelsen din i sak- og arkivsystemet vårt.
 • Når du klikker på Send forsendelse, blir brevet ditt kryptert og sendt direkte inn i kommunens sak- og arkivsystem.
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

 

Tilgjengelighetserklæring for sikker melding - eDialog