Tenk Sammen – for en god oppvekst i Sandefjord

Tenk Sammen fokuserer på samhandlingen og sammenhengen mellom alle de kommunale tjenestene for barn og unge. Dette gjelder blant annet helsestasjon og skolehelse, psykisk helse, fysio- og ergoterapi, barnehager, skoler, SFO, barnevern, PPT og avlastningstjenester.

 

Kort fortalt om Tenk Sammen

 

Se filmer laget i regi av Tenk Sammen