Skolehelsetjenesten

Alle skoler i Sandefjord kommune har en fast helsesykepleier som er tilstede på skolen til faste tider. Ta kontakt via skolens administrasjon eller via ditt familiesenter ved behov.

Skolehelsetjenesten kan bidra med:

  • Være et lavterskeltilbud til alle familier.
  • Hjelpe barn og unge med å ta vare på egen helse og å mestre de utfordringer som hverdagen gir.
  • Veilede foreldre i foreldrerollen.
  • Synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel, i samarbeid med elever, foreldre og lærere.
  • Gjennom helseundersøkelser og samtaler vurdere forhold hos elever som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
  • Delta i tverrfaglige team på skolen.
  • Vaksinering i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger, jmf nasjonale faglige retningslinjer (Helsedirektoratet).
  • Veiledning og undervisning i forebyggende og helsefremmende temaer.

Helsestasjon for ungdom (HFU)

Kommunen har eget helsestasjonstilbud for ungdom.

Kurs, veiledning og samtalegrupper

Familie og helse tilbyr en rekke kurs og veiledningsprogrammer rettet mot barn, unge, foresatte og gravide, blant annet:

Foreldreveiledningskurs Circle of Security (COS)

TIBIR-foreldrerådgivning

PMTO-terapi