Formannskap

Formannskapet i Sandefjord kommune består av 13 medlemmer.

Medlemmene i formannskapet er valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Formannskapet ledes av ordfører. Formannskapets ansvarsområder er fastlagt i kommuneloven og gjennom delegert myndighet fra kommunestyret.

Delegeringsreglement

Formannskapet har innstillingsmyndighet til kommunestyret i alle saker.

Formannskapets medlemmer og møteplan med dokumenter 

Vi streamer politiske møter som du kan se underveis eller i etterkant av møtet.