Bli frivillig

Engasjer deg som frivillig og gjør en viktig innsats i lag og foreninger, på arrangementer eller i samarbeid med kommunen.

Det du kan, er det vi trenger. I kommunen er det behov for frivillige innenfor mange ulike områder. Ta kontakt, så kan vi sammen finne ut hva du kan bidra med. Hvor mye tid du vil bruke, og hva du har lyst til å gjøre, bestemmer du selv.

Som frivillig kan du være et medmenneske, en viktig ressurs og bidra til å gjøre dagen litt bedre for andre mennesker. Du vil også få oppfølging og invitasjon til felles treff eller kurs for frivillige.

Frivilligkoordinator

Sandefjord kommune har en overordnet frivilligkoordinator som kan kontaktes dersom du ønsker å vite mer om frivillighet eller vil bidra som frivillig. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Kurs for frivillige

Ønsker du å bli frivillig tilbyr kommunen kurs. Det går over to samlinger à to timer. Kurset passer for folk flest over 18 år som ønsker å bli frivillige. 

  • Frivilligkurs
  • Førstehjelpskurs
  • Aktivitetsvennkurs

Ønsker du å bli frivillig på seniorsenter? 

Se hvordan du kan bli frivillig på bo- og servicesentrene

Lag og foreninger 

Du kan engasjere deg som frivillig og gjøre en viktig innsats i mange lag og foreninger eller på arrangementer i Sandefjord. Se www.frivillig.no som er et nasjonalt nettsted der du finner aktiviteter for frivillige i Sandefjord.

Kontakt

Besøksadresse:
Sandefjordsveien 3, 3208 Sandefjord

Postadresse:
Postboks 2025, 3202 Sandefjord

Telefon: 92 69 78 84
Epost: post@sandefjord.kommune.no

 

Kontaktpersoner: 
Linda Linnestad, overordnet frivillighetskoordinator
Telefon: 92 69 78 84

Silje Wergeland Kvestad, frivillighetskoordinator innen lindring
Telefon: 40 90 78 31

Anne Sofie Rønningen, frivillighetskoordinator innen demensomsorg
Telefon: 99 02 23 49