Frivilligforum

Frivilligforum er en arena der alle frivillige lag og foreninger i en kommune kan møtes for å bli kjent på tvers av organisasjoner.

Her kan man utveksle erfaringer og idéer, og samarbeide om felles prosjekter. Frivilligforum møtes to ganger i året og er sammensatt av ni representanter følgende områder:

  • overordnet frivilligkoordinator 
  • politi 
  • leder administrasjon psykisk, helse og rustjenester
  • folkehelsekoordinator  
  • flyktning og integrering, KBU 
  • hjemmetjeneste - eldre
  • kultur
  • NAV
  • mennesker med nedsatt funksjonshemming/rus