Kommunens eierinteresser

For å løse og organisere lovpålagte og andre kommunale oppgaver kan kommunen, i mange tilfeller, opprette og delta i selskaper som løser disse oppgavene.