Kunngjøringer og høringer

Vi vil høre din mening! Gi oss innspill når planarbeidet starter (varsel om oppstart) og når planforslaget er laget (høring og offentlig ettersyn). Det er også mulig å klage når det har kommet et vedtak.

 

Informasjon og innspill fra deg kan for eksempel påvirke hvilken byggehøyde som tillates innenfor et byggeområde. Ved at du engasjerer deg i planprosessen kan vi ivareta interessene og innspillene dine på en god måte.