Byutvikling

Vi fikk inn 40 innspill til Byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum.  Nå jobber vi med å lese og vurdere alle innspill før planen kommer til ny politisk behandling på nyåret.

Byutviklingsplanen - planforslag (PDF, 5 MB)