Beste årgang

Beste årgang er en todagerssamling for 77-åringer. Du får tilsendt invitasjon i posten det året du fyller 77 år.

Mål

Samlingen fokuserer på mestring og muligheter, og målet er å

 • sette fokus på et godt og aktivt liv som senior
 • skape bevissthet rundt egen helse og trivsel
 • bidra til å sette i gang refleksjon og inspirasjon
 • bidra til økt trygghet og tillit til hjelpeapparatet.

Målgruppen er 77-åringer uten omfattende pleie- og omsorgbehov.

Se gjerne denne lille filmen om prosjektet Beste årgang.

Innhold i samlingene

Tema som gjennomgås kan for eksempel være

 • det gode liv (aktiv i egen aldringsprosess)
 • mitt gode liv (verdier–holdninger–egenverdi )
 • kommunens planer for seniorer
 • brannsikkerhet og trygghet i hjemmet
 • kosthold
 • fysisk aktivitet
 • aktivitetstilbud og muligheter

Innholdet er basert på innspill fra 77-åringer.

Organisering

 • Ressurspersoner presenterer de ulike temaene, og etter hvert innlegg legger vi opp til refleksjon og samtaler rundt bordene. Her oppfordrer vi deltakerne til å tenke høyt sammen.
 • På samlingene får hver deltaker en mappe som inneholder nyttig informasjon.
 • Det er ergoterapeuter, fysioterapeuter og frivillige seniorer som arrangerer samlingene.

Kontakt enhet forebygging og mestring hvis du ønsker mer informasjon, telefon 33 41 53 00.