Dataopplæring og veiledning

Trenger du dataopplæring? Strever du med nettbrettet eller mobilen? Det er god hjelp å få. 

I oversiktene under ser du hvor og hvordan du kan få dataopplæring

Seniorsenter, frivilligsentralene og Seniornett arrangerer dataklubb og datacafe for seniorer. Det er lavterskeltilbud for alle som vil delta, uansett kunnskapsnivå. Alle er velkomne og det er gratis deltakelse.

Facebook og innbyggerapp

Sandefjord kommune har utviklet en innbyggerapp og har facebookside der du kan få mye nyttig informasjon.