Midtåsen parkanlegg og skulpturpark

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Han og kona, Bess Jahre, fikk oppført hovedhuset på 1 200 kvadrat som sin bolig i 1933. I dag er parkanlegget åpent for publikum. 

Utsikt over Sandefjord sentrum fra Midtåsen, med vannbassenget i forkant og fire unge mennesker på vei ned trappa - Klikk for stort bildeUtsikt over Sandefjord sentrum fra Midtåsen

 

Om Midtåsen

Åpningstider

Parkanlegget er åpent for publikum. 

Knut Steens paviljong med innendørs skulpturpark og toalettene har følgende åpningstider: 

  • Oktober–mars: kl. 10.00–18.00
  • April–september: kl. 10.00–19.00

Midtåsen var hjemmet til skipsreder Anders Jahre. Han og kona, Bess Jahre fikk oppført hovedhuset på 1200 kvadrat som sin bolig i 1933. Det er den kjente arkitekten Arnstein Arneberg som tegnet villaen. Byggestilen kan karakteriseres som neddempet funksjonalisme.

Huset er anlagt på en høyde med utsikt mot fjorden, langs en terassert akse. Eiendommen prydes av skulpturer, gamle eieketrær og vakte planter. Området omfatter 60 mål bebyggelse, parkanlegg og fin natur.

Eiendommen ble i 2008 kjøpt av Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune og Anders Jahres Humanitære stiftelse gjennom selskapet Midtåsen AS.

Hovedbygningen med deler av innbo og parkanlegg er fredet. Sandefjord kommune har ansvaret for parkanleggene og eiendommen for øvrig.

Kulturarv - Vestfold og Telemark fylkeskommune har i 2013 publisert er video - ARVEN om Villa Midtås i Sandefjord

Torstein Sandvin Groven har i 2020 skrevet masteroppgaven Midtåsen - En historisk tolkning

Utsikt med trær og fjord, bebyggelse ved fjorden - Klikk for stort bildeUtsikt med trær og fjord, bebyggelse ved fjorden

Knut Steens paviljong og skulpturpark

På en høyde på Midtåsen ligger Knut Steens paviljong og skulpturpark, hvor 16 av kunstnerens verk er samlet. Tolv marmorskulpturer står i paviljongen, mens fire bronseskulpturer er plassert rundt i landskapet.

Paviljongen er tegnet av arkitekt Svein Lund og landskapsarkitekt Gullik Gulliksen. Det er Sandefjord kommune, Vestfold fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DnB NOR og Anders Jahres humanitære stiftelse som sammen står bak skulpturparken.

Det er mulig å leie paviljongen. Kontakt seksjon park, idrett og friluftsliv.

Brosjyre for Midtåsen skulpturpark kan hentes på Sandefjord rådhus.

Midtåsen Skulpturpark - Klikk for stort bildeMidtåsen Skulpturpark Atle Slettingdalen

Bygningene

Tilgang til bygget er via Midtåsen - Herskapelige selskapslokaler | Unike Hoteller Sandefjord (midtaasen.no) 

Der er det også tilbud om Guidet omvisning | Midtåsen - Herskapelige selskapslokaler (midtaasen.no)

Kunst i området

Bilder og omtale av skulpturene i og nær Midtåsen, finner du via Kunstsamlinger fra hele landet - NKDB - Sandefjord kommune

Adkomst og parkering

Adresse er Midtåsveien 2.

Du finner Midtåsen ved å følge skilt fra Dølebakken til gangsti via Røyskattveien. Det er skiltet fra Mokollveien i terrenget. 

Du finner gode tips til en flott turrunde i Sandar historielag sin publikasjon På tur til Mokollen og Midtåsen.

  • Kjøretøy må parkeres utenfor eiendommen. 
  • Parkering til venstre for øvre hovedport.
  • Det er mulig å parkere ved Mokollen barnehage og gå opp til Midtåsen via porten ved Mokollveien.
  • Egne plasser for personer med parkeringskort for forflytningshemmede ved øvre port.