Innlogging og elevreglement for elever og foresatte i kulturskolen

Elevplasser tildeles for et skoleår av gangen. Vi har utmeldingsfrist for vårhalvåret 1. desember. Frist for å melde videreføring/avslutning av elevplass for påfølgende skoleår er 1. juni. 

Innlogging for elever/foresatte

Elever og foresatte kan logge inn i SpeedAdmin for å se timeplanen sin, sende beskjed til lærer, bruke lekseplan, oppdatere kontaktinfo og søke nye fag. Her videreføres/re-registreres også elevplassen i mai.

 

Elevreglement for elever ved Sandefjord kulturskole

Vedtatt av hovedutvalg for kultur, idrett og fritid 23.03.2021