Aktivitetskort for minstepensjonister

Dersom du er minstepensjonist og har folkeregistrert adresse i Sandefjord kommune kan du få tildelt et aktivitetskort.

Med bakgrunn i kommunestyresak 129/20 «Handlings- og økonomiplan 2021-2024», ble det opprettet et aktivitetskort til minstepensjonister. Kortet skal bidra til en mer aktiv og sosial hverdag for minstepensjonister og gi økt sosialisering og god folkehelse blant pensjonister i Sandefjord kommune.

Eldre par med såpeboblerAktivitetskortet vil eksempelvis kunne inneholde billetter til dagkino, konserter, forestillinger og turer i regi av Den Kulturelle Vandringsstaven, og andre aktiviteter som cafébesøk, bowling og minigolf. Alle aktiviteter skal være gratis eller rabattert. De som mottar aktivitetskortet vil få oversikt over hvilke aktiviteter kortet gjelder for i den aktuelle perioden. Aktivitetskortet skal utvikles i samarbeid med tilbydere og brukere for å gjøre det mest mulig relevant for målgruppen.

Hvordan kan du få aktivitetskortet?

Dersom du er minstepensjonist og har folkeregistrert adresse i Sandefjord kommune kan du få tildelt et aktivitetskort. Personer i målgruppen som ønsker å motta et kort, bes fylle ut følgende skjema (NB! Du må logge inn for å få fylt ut skjemaet):

Registreringsskjema Aktivitetskort

Dersom du heller ønsker å sende dette per epost eller brev, ber vi om at du sender følgende opplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdag og -år

Til e-post: post@sandefjord.kommune.no
Eller i posten: Sandefjord kommune, postboks 2025, 3202 Sandefjord

Dersom du oppfyller kriteriene, vil aktivitetskortet sendes til deg i posten i løpet av kort tid.

Det er et begrenset antall kort tilgjengelig, så søk gjerne tidlig. Dersom du har vært mottaker av dette kortet forrige år, vil Sandefjord kommune kontakte deg for å undersøke om du ønsker fornyelse av kortet. 

Innhold i aktivitetskortet

Innhold i Aktivitetskortet 2024:

  • Gavekort til kultur - og kinobilletter på Hjertnes kulturhus
  • Billetter og turer i regi av Den kulturelle vandringsstaven
  • Årskort til Vestfoldmuseene
  • Gavekort til ett cafébesøk
  • 5 besøk til Bugårdsparken minigolf
  • Medlemsavgift dekket til en kultur- eller idrettsaktivitet 

Tilbydere

Aktører som ønsker å delta i ordningen bes melde interesse på e-post til post@sandefjord.kommune.no. Henvendelsen må inneholde beskrivelse av tjeneste, samt kostnadsoversikt.

Brukerstedene vil være ansvarlige for å krysse av på kortet på at tilbudet er benyttet og å rapportere inn hvor mange som har benyttet tilbudet.

Anonymitet og taushetsplikt

Bruken av Aktivitetskortet forutsetter at kortinnehavernes identitet blir beskyttet, samtidig som kommunen ikke ønsker å bygge opp en ordning som er svært byråkratisk og tung å administrere.

For å ivareta taushetsplikten blir kortene nummerert, men ikke merket med navn, og det er kun Sandefjord kommune som har oversikt over brukerne. Det forutsettes at lag og foreninger, billettpersonale, annet servicepersonell og andre som nødvendigvis må komme i kontakt med brukerne, behandler dem og kortet med hensynsfullhet og diskresjon.

Administrasjon av ordningen

Det er kultur- og kinoseksjonen i Sandefjord kommune som administrerer ordningen.

Ved spørsmål, vennligst send e-post til post@sandefjord.kommune.no.