Kunnskapsprøven salgs- og skjenkebevilling

Et salgs- og skjenkested må ha en styrer og stedfortreder som er ansvarlig for at bevillingen utøves på en forsvarlig måte.

  • Disse personene må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven i form av bestått kunnskapsprøve
  • Det skal kun utnevnes en styrer, men det kan være flere stedfortredere hvis det er hensiktsmessig for virksomheten