Melde- og godkjenningspliktige virksomheter

En rekke næringsvirksomheter og tiltak må meldes til- , eller søke godkjenning hos kommunen ved etablering, vesentlige utvidelser eller endringer. 

Frisør, hudpleie, massasje

Lokaler til frisør- og hudpleievirksomhet skal meldes til kommunen

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Hudpleie omfatter behandling av hud og negler med preparater, instrumenter eller apparatur, herunder solarier, hårfjerning og massasje som aromaterapi og soneterapi.

Frisørvirksomhet omfatter all behandling og pleie av hår, også barbering.  

Meldeskjema for frisør- og hudpleievirksomhet

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Solarium

Samtlige solarier, uavhengig om de er tilknyttet treningssentre, hoteller, kiosker, skoler, arbeidsplasser, frisørsalonger eller liknende, skal meldes til kommunen:

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Meldeskjema for solarie

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

I tillegg skal virksomheten sende melding til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA):

 • før oppstart
 • ved salg til nye eiere
 • ved nedleggelse eller driftsstans
 • ved navneendring
   

Meld solarie til DSA

Du finner mer informasjon om solarium på DSAs nettsider.

Tatovering og piercing

Tatoverings- og piercingsvirksomhet kan bare utøves i lokaler som er godkjent av kommunen. Kravet gjelder all tatoveringsvirksomhet, uansett teknikk, også make-uptatovering.

Søknad skal sendes:

 • før lokalene tas i bruk
 • ved eierskifte
 • ved større endringer og utbygginger.

Søknadsskjema for godkjenning av lokale til tatoverings- og piercingvirksomhet

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Asylmottak, hospitser, campingplasser, undervisnings- og forsamlingslokaler

Følgende virksomheter, eiendommer og tiltak skal etter  melde til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

 • Asylmottak
 • Hospitser
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker
 • Virksomheter som foretar utslipp av avløpsvann.

Meldeskjema for asylmottak/ hospits/ campingplass mv.

Forskrift om miljørettet helsevern

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen:

 • ved første gangs oppstart
 • ved vesentlige utvidelser og endringer
 • når det er grunn til å tro at det foreligger alvorlige feil som kan medføre spredning av legionellasykdom.

Meldeskjema for kjøletårn/luftskrubber

Forskrift om miljørettet helsevern 

Badeanlegg, bassengbad og badstu

Eiere av bassengbad, badeanlegg og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten, skal melde til kommunen:

 • før badeanlegg tas i bruk
 • ved endringer i driften

Meldingen må inneholde vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

Meldeskjema for badeanlegg, bassengbad og badstu

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.