Private kaier for større fartøy

I tillegg til kommunens egen havn, finnes det også private kaier for større fartøy. De fleste kaiavsnitt er sikret i henhold til ISPS-kode.

Thor Dahl AS

Kan kontaktes på telefonnummer +47 33 48 39 00.

Thorøya

  • Ordinær kai, dybde 16 meter, lengde 140 meter.
  • Meget god kai egnet for alle formål.

Framnes

  • Kai 3, dybde 16 meter, lengde 210 meter.
  • Kai 4, dybde 6,5 meter, lengde 150 meter.
  • Kai 5, dybde 10 meter, lengde 125 meter
  • Alle kaier er ordinære betongkaier.
  •  

  • Jahrestranda Næringspark AS 

Kan kontaktes på telefonnummer +47 33 44 88 00

  • Oljepiren, 20 meter lengde, maks lengde/dybde på skip er 140/7 meter.

Pronova Biocare AS

Kan kontaktes på telefonnummer +47 33 48 70 64

  • Råvaremottak med egen kai.