Jegerprøven

Alle som skal drive jakt i Norge, må være registrert i jegerregisteret og ha betalt jegeravgift.

For å bli registrert i jegerregisteret må en ha deltatt på et jegerprøvekurs og bestått jegerprøveeksamen.

Arrangør av jegerprøvekurs i Sandefjord er vanligvis Norges jeger og Fiskerforbund. Kurset arrangeres normalt på vår og høst.

Kommunen har ansvar for å arrangere jegerprøveeksamen for kandidater som er bosatt i kommunen.